Entries by Katrin Lessel

Biodesinfitseerimise lisavõimekus PROLOG-i liikmetele

Koroonakriisis lisaks oma põhitegevusele ruumide biodesinfitseerimisteenust pakkuma hakanud Sensei OÜ saab vajadusel teostada nende büroohoonete/ruumide, ladude, tootmistsehhide ja müügisaalide tõhusa desinfitseerimise, kus ettevõtteil endil vastav võimekus puudub. NB! Tegemist on […]

Eesti Keskkonnateenused otsib logistikajuhti

Eesti Keskkonnateenused otsib nutikat LOGISTIKAJUHTI, kelle töö tulemusel on: • parimad tööviisid jäätmeveol kaardistatud ja juurutatud • kulusid jälgitud ning ohjatud läbi eesmärgistatud tegevuste • tulemusnäitajad välja töötatud ja nende […]

EL-i kaubanduspoliitika uuendamise küsimustik

Ettevõtjate ja sotsiaalpartnerite arvamus on Eesti poliitikakujundamises oluline. Nimelt asus Euroopa Komisjon kujundama COVID-järgse Euroopa taastumisprotsessi kontekstis ka uut väliskaubandus- ja investeerimispoliitikat – mida EL suhetes kolmandate riikidega rakendab ühtsena. […]

Läbiviidud maksuanalüüsi tutvustus ja tagasiside palve

Deloitte Advisory maksuosakond on Riigikantselei tellimusel läbi viinud analüüsiMaksusüsteemi konkurentsivõimelisuse analüüs, sh Eesti tööstusettevõtete tootmissisendi hindasid mõjutavate maksude ja tasude analüüs võrdluses naaberriikidega. Palume Teie arvamust järgmiste küsimuste osas: 1.       Analüüsi […]