Entries by Katrin Lessel

Biodesinfitseerimise lisavõimekus PROLOG-i liikmetele

Koroonakriisis lisaks oma põhitegevusele ruumide biodesinfitseerimisteenust pakkuma hakanud Sensei OÜ saab vajadusel teostada nende büroohoonete/ruumide, ladude, tootmistsehhide ja müügisaalide tõhusa desinfitseerimise, kus ettevõtteil endil vastav võimekus puudub. NB! Tegemist on puhastusteenusest täiesti eraldiseisva valdkonnaga. Kõikidel meie teenust tellivatel klientidel on olemas ka oma puhastusteenuse pakkujad. Kasutame desinfitseerimiseks täiesti naturaalset ja mittemürgist, ent samas 100% viiruseid […]

SINGLE WINDOW TALVESEMINAR 2021 „Fookuses eCMR” esitluste slaidid

Täname kõiki seminaril esinenuid ja osalejaid! Single Window klastri 2021 talveseminaril andsime ülevaate kaubavedude digitaliseerimise arengutest nii erasektori, riigi kui ka EU suundadel. Single Window initsiatiiv ja PROLOG on tegelenud  paberivaba logistika arendamisega juba üle viie aasta eesmärgiga muuta andmevahetus eri osapoolte vahel paberivabaks hõlmates nii eri veoviise, riiklikke struktuure ning eri osapooli logistikaahelas. SLAIDID: Single […]

Eesti Keskkonnateenused otsib logistikajuhti

Eesti Keskkonnateenused otsib nutikat LOGISTIKAJUHTI, kelle töö tulemusel on: • parimad tööviisid jäätmeveol kaardistatud ja juurutatud • kulusid jälgitud ning ohjatud läbi eesmärgistatud tegevuste • tulemusnäitajad välja töötatud ja nende täitmist jälgitud • valdkonna töötajad koolitatud ja neile tööülesanded püstitatud Töökuulutus: LOGISTIKAJUHT

Kutse tööalase konkurentsivõime uuringusse (Saksamaa ja Eesti)

Töötajate tööalase konkurentsivõime teema on oluline majandusliku jõudluse ja ühiskondliku stabiilsuse tagamiseks. Just seetõttu on Paderborni Ülikool (Saksamaa) huvitatud teie arvamusest töötajatele tööturu nõuetele vastavusest. Soovime õppida teie kogemustest ja teadmistest. Me teadustöö projekt tegeleb on huvitatud järgmiste ametite personaliprotsessidest: elekter, logistika, Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Teeme tööalase konkurentsivõime uuringut. Uuringu andmeid säilitatakse ja kasutatakse vaid […]

Tööstushäkk “Digitaliseerime!” 18.-20.11.2020

Registreerumine on avatud kuni 13. novembrini, kuid kohtade arv on piiratud. Tulla võib nii üksi kui meeskonnaga (max. 8 liiget), kuid kirja peaks panema end kõik osalejad eraldi (toitlustuse korraldamise huvides). Hetkel planeerime füüsiliselt toimuvat üritust, kuid kriisiolukorra tekkides kolime ürituse veebi – seni jälgime olukorda ja hoiame tervist! Tööstushäkk_Digitaliseerime_kutse

KUTSE suurele vesinikupäevale „Kas Eesti on vesinikurongist maha jäämas?” 22.10.2020

Hea tulevikuhuviline! Oled oodatud suurele vesinikupäevale „Kas Eesti on vesinikurongist maha jäämas?”, mis toimub neljapäeval, 22. oktoobril. Vesinikupäeva korraldavad ühiselt Riigikogu vesinikutehnoloogia toetusrühm ja Arenguseire Keskus. Seoses koroonaviiruse leviku kiirenemisega toimub üritus virtuaalselt. Vesinik hakkab tulevikuenergeetikas mängima olulist rolli, erinevatel hinnangutel võib tema osakaal maailma energiavajadusest ulatuda pea 20%ni aastaks 2050. Vesinikust rääkides jagunetakse harilikult […]

EL-i kaubanduspoliitika uuendamise küsimustik

Ettevõtjate ja sotsiaalpartnerite arvamus on Eesti poliitikakujundamises oluline. Nimelt asus Euroopa Komisjon kujundama COVID-järgse Euroopa taastumisprotsessi kontekstis ka uut väliskaubandus- ja investeerimispoliitikat – mida EL suhetes kolmandate riikidega rakendab ühtsena. Selle poliitika koostamise oluliseks osaks saab olema eelnev konsultatsiooniprotsess, mille eesmärgiks on EL kodanike ja huvigruppide vahel läbi arutada põhimõtted, kuidas EL saaks kaasa aidata […]

Ülipikkade 25,25 m ja täismassiga 60 t autorongide lubamine Eesti teedele

ELEA palvel palume täita küsimustik, mis on sisendiks Maanteeametile ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile otsuse tegemiseks ülipikkade autorongide 25,25 m ja täismass 60 t Eesti maanteedele lubamise osas. Ministeeriumi nägemuse kohaselt on juba praegu põhimaanteedel lõike, mis võimaldavad ülipikkade autorongidega liikumist, kuid see ei kata kindlasti kõiki ettevõtjate ärivajadusi ning põhiliste marsruutide kaardistamine annab ülevaate, kus on […]

Läbiviidud maksuanalüüsi tutvustus ja tagasiside palve

Deloitte Advisory maksuosakond on Riigikantselei tellimusel läbi viinud analüüsiMaksusüsteemi konkurentsivõimelisuse analüüs, sh Eesti tööstusettevõtete tootmissisendi hindasid mõjutavate maksude ja tasude analüüs võrdluses naaberriikidega. Palume Teie arvamust järgmiste küsimuste osas: 1.       Analüüsi tulemusena selgus, et Eesti maksusüsteemi tervikuna peetakse maailmamastaabis väga konkurentsivõimeliseks, samas kui kitsamalt tööstussektorit koormavate maksude ja tasude osas, on Eesti positsioon võrreldes referentsriikidega (Läti, […]