Peatselt on saamas AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuurist (OSPA) AS Eesti Varude Agentuur (EVA)

Peatselt on saamas AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuurist (OSPA) AS Eesti Varude Agentuur (EVA), kes hakkab vastutama riigis vajalike varude olemasolu eest, et hädaolukorras suudaksime tagada elutähtsate teenuste ja kaupade kättesaadavuse.

Vajadus muutusteks ilmnes juba paari aasta eest, vahepeal on tehtud analüüse ja õpitud naabrite kogemustest varustuskindluse korraldamisel. Kindlasti on siin kaasa aidanud reaalse olukorra tunnetamine Eestis viimastel aastatel toimunud pikemate elektrikatkestuste näol või COVID19 kriis, mis näitas selgelt, et isikukaitsevahendite varu moodustamisega jäime hiljaks. Seetõttu tuli hädaolukorras tegeleda varude moodustaja määramisega ja varu tekitamisega, kulutades varude ostmiseks oluliselt suuremas mahus aega ning rahalisi vahendeid.

Tänaseks on hädaolukorra seaduse (HOS) muudatus läbinud Riigikogus kõik vajalikud lugemised, mis annab juuni lõpuks rohelise tule EVA loomiseks. HOS-i muudatustega määratakse riigi tegevusvaru moodustamise, haldamise ja kasutuselevõtmise alused ning reguleeritakse vastutuse jagunemist varu haldaja, ministeeriumide ja Vabariigi Valitsuse vahel. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas asuv EVA hakkab tegelema lisaks kütuse valdkonna varu haldamisele ka riigile vajaliku muu tegevusvaru (näiteks toit, ravimid, isikukaitsevahendid) moodustamise, hoiustamise, kvaliteedikontrolli teostamise, uuendamise ja kasutusele võtu logistika korraldamisega.

OSPA-l on tänaseks 15 a pikkune kogemus vedelkütusevaru hoiustamisel ja varustuskindluse tagamisel ja selle kogemuse pealt liigume ka edasi. St ka riigi teiste varude moodustamine ja haldamine peab toimuma tõhusas koostöös elutähtsates valdkondades tegutsevate ettevõtjatega. Varude loomisel on esimene eelistus kasutada nn delegeeritud varu lepinguid, kus kokkulepitud varu on broneeritud eksklusiivselt EVA-le, kuid see kuulub konkreetsel kaubaturul tegutsevale turuosalisele, kellele tasutakse ülevaru soetamise, ladustamise ja uuendamisega seotud kapitalikulud ja kelle kohustuste täitmist EVA regulaarselt inspekteerib. Delegeeritud varu peab olema igal ajal kättesaadav ja EVA-l on õigus see kriisi olukorras kokku lepitud hinnamudeli alusel välja osta või antakse ettevõtjale luba varu nõudluse katmiseks kasutusele võtta. EVA on äriühing ja lähtub tegevuste planeerimisel, varude moodustamisel ja uuendamisel ning kõigi hangete läbiviimisel efektiivse majandamise põhimõtetest.

EVA soovib oma partneritena näha ettevõtteid ja ettevõtlusorganisatsioone, kes on juba panustanud või on valmis panustama oma tegevuse toimepidevusse. EVA pakub strateegiliselt olulistele kaupade või sisendite tootjatele koostööd toimepidevuse tõstmisel. Nt aitab luua täiendava tooraine- või muu tootmisvaru, aitab tugevdada kriitilist taristut ja logistikat ning korraldab kriisiõppuseid. Elutähtsaid ettevõtjaid kaasatakse töörühmadesse, kus koos töötatakse välja parimad lahendused vajalike varude sortimendi, nende moodustamise viiside ja logistika toimimise osas. EVA tegevuste planeerimisel arvestame ettevõtjate kogemustega.

Valitsus on seadnud eesmärgiks kriisideks senisest paremini valmis olla. Üks samm sel teel on astutud ja vastutus elutähtsate varude eest on peagi ühe katuse alla viidud. Kuid kriiside lahendamine ei muutu kunagi riigi monopoliks, kuna riskide ennetamise ja tarneraskuste ületamise edu seisneb pigem avaliku ja erasektori läbi mõeldud koostöös.

Priit Enok
AS Vedelkütusevaru Agentuuri juhatuse esimees

Linde Engineering loob uusi töökohti

Linde Engineering laieneb järk-järgult ja loob Tallinnasse uusi töökohti.

Eesti Tööandjate Keskliit korraldab kuuendat aastat konkurssi “Parim praktikakoht”

Eesti Tööandjate Keskliit korraldab kuuendat aastat konkurssi “Parim praktikakoht”. Konkursi eesmärk on tõsta esile ettevõtteid, kes pakuvad üliõpilastele ja kutseõppuritele praktikakohti ja õpipoisiõppe võimalusi. Avalduste esitamise tähtaeg on 18. aprill 2021.

Parimad praktikakohad valitakse neljas kategoorias: peaauhinna ehk parima praktikakoha tunnustuse saab tööandja, kes on süsteemselt ja järjepidevalt tegelenud praktika ning töökohapõhise õppe pakkumisega ja jaganud oma teadmisi teistega. Parima regionaalse praktikakoha tiitli saab tööandja, kelle tegevus on loonud väärtust ka kohalikule kogukonnale. Parima väikeettevõttest praktikakoha tunnustuse saab tööandja, kes vaatamata oma väiksusele tegeleb teemaga süsteemselt ja järjepidevalt ning näeb selles võimalust, et oma äri arendada. Lisaks antakse välja parima välisüliõpilastele praktikavõimalusi pakkuva tööandja tiitel.

Ettevõtted, kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid on oodatud konkursile kandidaatidena üles seadma ettevõtteid ja sihtasustusi, kes on 2020. aasta jooksul oma ettevõttes läbi viinud praktikat või õpipoisiõpet. Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 18. aprilliks täita ankeet SIIN<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqD28swXfAf_CKbqr3GF8wih_myHrUadSyXc9_c8aNVoykTw/viewform>.

Varasemalt on tunnustuse pälvinud tööandjad: Magnetic MRO AS, PCC Projekt AS, Eesti Energia AS, SEB Pank, ABB AS, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Swedbank AS, AS Naudingumaitse OÜ, Wendre AS, Fortaco Estonia OÜ, TOP Marine OÜ, Hanza Mechanics Tartu AS ja Gurmeeklubi OÜ, Ericsson Eesti AS, Radisson Blu Hotel Olümpia, Velvet OÜ, Wermo AS, SA Pärnu Haigla.

Parima praktikakoha tunnustuse saanud tööandja saab lisaks auhinnale õiguse kasutada spetsiaalset märgist oma kodulehel, reklaammaterjalidel ja trükistel. Konkursi korraldab Eesti Tööandjate Keskliit koostöös Haridus- ja Noorteameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Konkurssi rahastavad Eesti riik, Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Tööandjate Keskliit.

Uuring ärianalüütika kasutamisest transpordi- ja logistikasektoris. RSVP 09.04

7 sammu, mis aitavad luua meeskonnas psühholoogilist turvalisust

“Parimates meeskondades kuulavad meeskonna liikmed üksteist ning mõistavad teiste tundeid ja vajadusi.” Sellisele järeldusele jõuti Google’i murrangulise Aristotelese projekti tulemusel ja see viis omakorda psühholoogilise turvalisuse kontseptsiooni kasutamiseni.

Loe EEK Mainor lektori, KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener Mats Soomre blogi, millised on need 7 sammu. https://belbin.ee/artiklid/psuhholoogiline-turvalisus/

Õpi tundma iseenda ja oma meeskonna tugevusi, varjatud potentsiaali ja lubatud nõrkuseid. Üks parimaid töövahendeid enda ja meeskonna tugevuste analüüsiks on Briti teadlase dr. Meredith Belbini loodud meeskonnarollide mudel, mis analüüsib inimeste käitumiseelistusi 9 meeskonnarolli abil. Kasuta Prologi liikmetele sooduskoodi „belbin“ ja telli raamat „Belbini teejuht – kuidas tööl edu saavutada“. https://pood.aripaev.ee/belbini-teejuht-kuidas-tool-edu-saavutada

Kui soovid analüüsida enda või oma meeskonna tugevusi, siis kirjuta Matsile ja ta jagab sinuga ankeedile juurdepääsu linki. Kindlasti ütle, et oled Prologi liige.

Biodesinfitseerimise lisavõimekus PROLOG-i liikmetele

Koroonakriisis lisaks oma põhitegevusele ruumide biodesinfitseerimisteenust pakkuma hakanud Sensei OÜ saab vajadusel teostada nende büroohoonete/ruumide, ladude, tootmistsehhide ja müügisaalide tõhusa desinfitseerimise, kus ettevõtteil endil vastav võimekus puudub. NB! Tegemist on puhastusteenusest täiesti eraldiseisva valdkonnaga. Kõikidel meie teenust tellivatel klientidel on olemas ka oma puhastusteenuse pakkujad.

Kasutame desinfitseerimiseks täiesti naturaalset ja mittemürgist, ent samas 100% viiruseid ja baktereid hävitavat hüpokloorishapet (HClO) tootenimetusega Biodes500Prof, mis on Terviseameti poolt professionaalseks desinfitseerimiseks heaks kiidetud biotsiid. Desinfitseerime külma udu meetodil, mis tähendab, et pihustame foggeritega (udukahurid) desinfitseerimisaine 8-15 mikronilistest osakestest kooneva uduna ruumi õhku ja sealtkaudu kõikidele pindadele. Biodes500Prof on inimestele, loomadele ja taimedele täiesti ohutu. Õhku pihustatav peen ja tihe udu, mis ühtlaselt ja kõikidele pindadele langeb, ei kujuta endast ohtu ka arvutitele ega muule elektroonikale.

Ühe ULV (Ultra Low Volume) udukahuriga desinfitseerime sõltuvalt ruumide konfiguratsioonist 300-500m2 tunnis. Kolme kahuriga töötades desinfitseerime täielikult näiteks 5000m2 üheksal korrusel paikneva büroohoone kuni viie tunniga.

Maksumuseks on 0,50€/m2+KM tööajal. Puhkepäevadel ja öösiti desinfitseerimisel lisanduvad koeffitsendid.

Kui meie biodesinfitseerimise alane võimekus saab Teile võitluses Covid-19 abiks saab olla, siis palun detailide kokku leppimiseks minuga ühendust võtta.

Vastupidavust sellel raskel ajal soovides!
Tervitustega!

Sensei OÜ
Illimar Paul, juhataja
5099900

https://www.facebook.com/biodesinfitseerimine

SINGLE WINDOW TALVESEMINAR 2021 „Fookuses eCMR” esitluste slaidid

Täname kõiki seminaril esinenuid ja osalejaid!

Single Window klastri 2021 talveseminaril andsime ülevaate kaubavedude digitaliseerimise arengutest nii erasektori, riigi kui ka EU suundadel.

Single Window initsiatiiv ja PROLOG on tegelenud  paberivaba logistika arendamisega juba üle viie aasta eesmärgiga muuta andmevahetus eri osapoolte vahel paberivabaks hõlmates nii eri veoviise, riiklikke struktuure ning eri osapooli logistikaahelas.

SLAIDID:

Single Window klastri tegemistest

Maanteeveod ja e-andmestik

Digitaalne kaubatee Eestist Poolani

Maantee kaubavedude digitaliseerimine

DINNOCAP projekt e-CMR edasiarendus

Reaalajamajandus: eCMR

Single Window klastri plaanid

 

Kutse tööalase konkurentsivõime uuringusse (Saksamaa ja Eesti)

Töötajate tööalase konkurentsivõime teema on oluline majandusliku jõudluse ja ühiskondliku stabiilsuse tagamiseks. Just seetõttu on Paderborni Ülikool (Saksamaa) huvitatud teie arvamusest töötajatele tööturu nõuetele vastavusest. Soovime õppida teie kogemustest ja teadmistest.

Me teadustöö projekt tegeleb on huvitatud järgmiste ametite personaliprotsessidest: elekter, logistika, Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Teeme tööalase konkurentsivõime uuringut. Uuringu andmeid säilitatakse ja kasutatakse vaid anonüümsel kujul teaduslikel eesmärkidel pidades silmas Euroopa isikuandmete kaitse seaduse sätteid. Küsimustiku täitmiseks ei pea teie ettevõttes olema hetkel vabu töökohti. Küsimustiku edastamine sobivatele asjaosalistele on vägagi teretulnud. Ootame teie osalust uuringus. Kõigi katses osalejate vahel loosime tänutäheks välja 50 euro ostu kinkekaarti!

Uuringus osalemiseks tuleb täita küsimustik, mis võtab umbes 10 minutit: https://ww2.unipark.de/uc/Umfrage_EE/
Meie teadustöö projektidega tutvumiseks külasta meie veebilehekülge: www.kw.uni-paderborn.de/fach-soziologie

Küsimuste või märkuste korral kirjuta magdalena.polloczek@uni-paderborn.de

Täname teid panuse eest.
Lugupidamisega,
Magdalena Polloczek
__
Paderborni Ülikool
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste instituut, sotsioloogia suund
Saksamaa
This survey is open until 30.10.2020. It is part of an PhD-research project at the University Paderborn (Germany) and compares employers’ opinions on employees’ labor market suitability in Germany and Estonia.

Magdalena Polloczek
Universität Paderborn
Fakultät für Kulturwissenschaften
Fach Soziologie
Warburger Straße 100
33098 Paderborn
Tel: +49 151 28 70 51 85