Projekti number 2014-2020.1.03.21-0417

Logistika valdkonna digiõppevara loomine kutseharidusele.

I Teema: Jätkusuutlik logistika

II Teema: Riskid veoprotsessides

III Teema: Klienditeenindus ja kvaliteet logistikas

IV Teema: Ostmine ja hanked

V teema: Varude juhtimine

VI teema: Sissejuhatus tehnoloogiatesse ja IT toel töötavatesse vahenditesse

VII teema: Kaasaegsed tehnoloogiad logistikas

VIII teema: Paberivaba maanteetransport ja eCMR

www.logistikamaterjalid.ee