PROLOG-i liige on kasulik olla!

Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühing on füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille tegevuse eesmärgiks on ostu-, logistika-, laonduse- ja tarneahelate juhtimise edendamine, ühingu liikmete professionaalsete oskuste pidev tõstmine ning arendamine ja selle kaudu Eesti majanduselu ning sotsiaalsfääri parendamine.