Entries by Katrin Lessel

Eesti Keskkonnateenused otsib logistikajuhti

Eesti Keskkonnateenused otsib nutikat LOGISTIKAJUHTI, kelle töö tulemusel on: • parimad tööviisid jäätmeveol kaardistatud ja juurutatud • kulusid jälgitud ning ohjatud läbi eesmärgistatud tegevuste • tulemusnäitajad välja töötatud ja nende täitmist jälgitud • valdkonna töötajad koolitatud ja neile tööülesanded püstitatud Töökuulutus: LOGISTIKAJUHT

Kutse tööalase konkurentsivõime uuringusse (Saksamaa ja Eesti)

Töötajate tööalase konkurentsivõime teema on oluline majandusliku jõudluse ja ühiskondliku stabiilsuse tagamiseks. Just seetõttu on Paderborni Ülikool (Saksamaa) huvitatud teie arvamusest töötajatele tööturu nõuetele vastavusest. Soovime õppida teie kogemustest ja teadmistest. Me teadustöö projekt tegeleb on huvitatud järgmiste ametite personaliprotsessidest: elekter, logistika, Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Teeme tööalase konkurentsivõime uuringut. Uuringu andmeid säilitatakse ja kasutatakse vaid […]

Tööstushäkk “Digitaliseerime!” 18.-20.11.2020

Registreerumine on avatud kuni 13. novembrini, kuid kohtade arv on piiratud. Tulla võib nii üksi kui meeskonnaga (max. 8 liiget), kuid kirja peaks panema end kõik osalejad eraldi (toitlustuse korraldamise huvides). Hetkel planeerime füüsiliselt toimuvat üritust, kuid kriisiolukorra tekkides kolime ürituse veebi – seni jälgime olukorda ja hoiame tervist! Tööstushäkk_Digitaliseerime_kutse

KUTSE suurele vesinikupäevale „Kas Eesti on vesinikurongist maha jäämas?” 22.10.2020

Hea tulevikuhuviline! Oled oodatud suurele vesinikupäevale „Kas Eesti on vesinikurongist maha jäämas?”, mis toimub neljapäeval, 22. oktoobril. Vesinikupäeva korraldavad ühiselt Riigikogu vesinikutehnoloogia toetusrühm ja Arenguseire Keskus. Seoses koroonaviiruse leviku kiirenemisega toimub üritus virtuaalselt. Vesinik hakkab tulevikuenergeetikas mängima olulist rolli, erinevatel hinnangutel võib tema osakaal maailma energiavajadusest ulatuda pea 20%ni aastaks 2050. Vesinikust rääkides jagunetakse harilikult […]

EL-i kaubanduspoliitika uuendamise küsimustik

Ettevõtjate ja sotsiaalpartnerite arvamus on Eesti poliitikakujundamises oluline. Nimelt asus Euroopa Komisjon kujundama COVID-järgse Euroopa taastumisprotsessi kontekstis ka uut väliskaubandus- ja investeerimispoliitikat – mida EL suhetes kolmandate riikidega rakendab ühtsena. Selle poliitika koostamise oluliseks osaks saab olema eelnev konsultatsiooniprotsess, mille eesmärgiks on EL kodanike ja huvigruppide vahel läbi arutada põhimõtted, kuidas EL saaks kaasa aidata […]

Ülipikkade 25,25 m ja täismassiga 60 t autorongide lubamine Eesti teedele

ELEA palvel palume täita küsimustik, mis on sisendiks Maanteeametile ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile otsuse tegemiseks ülipikkade autorongide 25,25 m ja täismass 60 t Eesti maanteedele lubamise osas. Ministeeriumi nägemuse kohaselt on juba praegu põhimaanteedel lõike, mis võimaldavad ülipikkade autorongidega liikumist, kuid see ei kata kindlasti kõiki ettevõtjate ärivajadusi ning põhiliste marsruutide kaardistamine annab ülevaate, kus on […]

Läbiviidud maksuanalüüsi tutvustus ja tagasiside palve

Deloitte Advisory maksuosakond on Riigikantselei tellimusel läbi viinud analüüsiMaksusüsteemi konkurentsivõimelisuse analüüs, sh Eesti tööstusettevõtete tootmissisendi hindasid mõjutavate maksude ja tasude analüüs võrdluses naaberriikidega. Palume Teie arvamust järgmiste küsimuste osas: 1.       Analüüsi tulemusena selgus, et Eesti maksusüsteemi tervikuna peetakse maailmamastaabis väga konkurentsivõimeliseks, samas kui kitsamalt tööstussektorit koormavate maksude ja tasude osas, on Eesti positsioon võrreldes referentsriikidega (Läti, […]

PROLOG üldkoosolek, 18. juunil kell 14.00

Prologi üldkoosolek toimub 18. juunil kell 14.00. Päevakord: 1. Juhatuse 2019.a. tegevusaruande ja majandusaruande kinnitamine 2. Juhatuse 2020.a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine 3. Juhatuse ja revidendi valimine 4. Muud küsimused. Üldkoosolekule järgneb algusega kell 15.30 Single Window aruandekoosolek. Seejärel suupisted ja võrgustumine. Toimunud koosoleku ettekande leiate siit: 2020 Üldkoosoleku ettekanne 18.06.2020.pdf Üldkoosolekul kinnitati aruanded ning eelarveplaan, […]

TRANSESTONIA 2020 veebikonverents 14.mail

Täname huvi eest LTA poolt korraldatava, Eesti kaudu kulgema kavandatava Hiina-Rootsi-Hiina intermodaalse koridori käivitamisele keskenduva veebikonverentsi TRANSESTONIA 2020 vastu, mis toimub 14.05.2020 Zoom keskkonnas. Programmi ja ajakavaga saate tutvuda kodulehel http://transestonia.ee Osalemiseks palume täita registreerumisvorm. Tänu Majandus- ja kommunikatsiooniminsiteeriumi, Välisministeeriumi, Kasahstani Eesti Suursaatkonna, EAS-i, Tallinna Sadama, Eesti Raudtee ja Operaili poolsele toetusele on Teil võimalik osaleda […]