Peatselt on saamas AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuurist (OSPA) AS Eesti Varude Agentuur (EVA)

Peatselt on saamas AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuurist (OSPA) AS Eesti Varude Agentuur (EVA), kes hakkab vastutama riigis vajalike varude olemasolu eest, et hädaolukorras suudaksime tagada elutähtsate teenuste ja kaupade kättesaadavuse.

Vajadus muutusteks ilmnes juba paari aasta eest, vahepeal on tehtud analüüse ja õpitud naabrite kogemustest varustuskindluse korraldamisel. Kindlasti on siin kaasa aidanud reaalse olukorra tunnetamine Eestis viimastel aastatel toimunud pikemate elektrikatkestuste näol või COVID19 kriis, mis näitas selgelt, et isikukaitsevahendite varu moodustamisega jäime hiljaks. Seetõttu tuli hädaolukorras tegeleda varude moodustaja määramisega ja varu tekitamisega, kulutades varude ostmiseks oluliselt suuremas mahus aega ning rahalisi vahendeid.

Tänaseks on hädaolukorra seaduse (HOS) muudatus läbinud Riigikogus kõik vajalikud lugemised, mis annab juuni lõpuks rohelise tule EVA loomiseks. HOS-i muudatustega määratakse riigi tegevusvaru moodustamise, haldamise ja kasutuselevõtmise alused ning reguleeritakse vastutuse jagunemist varu haldaja, ministeeriumide ja Vabariigi Valitsuse vahel. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas asuv EVA hakkab tegelema lisaks kütuse valdkonna varu haldamisele ka riigile vajaliku muu tegevusvaru (näiteks toit, ravimid, isikukaitsevahendid) moodustamise, hoiustamise, kvaliteedikontrolli teostamise, uuendamise ja kasutusele võtu logistika korraldamisega.

OSPA-l on tänaseks 15 a pikkune kogemus vedelkütusevaru hoiustamisel ja varustuskindluse tagamisel ja selle kogemuse pealt liigume ka edasi. St ka riigi teiste varude moodustamine ja haldamine peab toimuma tõhusas koostöös elutähtsates valdkondades tegutsevate ettevõtjatega. Varude loomisel on esimene eelistus kasutada nn delegeeritud varu lepinguid, kus kokkulepitud varu on broneeritud eksklusiivselt EVA-le, kuid see kuulub konkreetsel kaubaturul tegutsevale turuosalisele, kellele tasutakse ülevaru soetamise, ladustamise ja uuendamisega seotud kapitalikulud ja kelle kohustuste täitmist EVA regulaarselt inspekteerib. Delegeeritud varu peab olema igal ajal kättesaadav ja EVA-l on õigus see kriisi olukorras kokku lepitud hinnamudeli alusel välja osta või antakse ettevõtjale luba varu nõudluse katmiseks kasutusele võtta. EVA on äriühing ja lähtub tegevuste planeerimisel, varude moodustamisel ja uuendamisel ning kõigi hangete läbiviimisel efektiivse majandamise põhimõtetest.

EVA soovib oma partneritena näha ettevõtteid ja ettevõtlusorganisatsioone, kes on juba panustanud või on valmis panustama oma tegevuse toimepidevusse. EVA pakub strateegiliselt olulistele kaupade või sisendite tootjatele koostööd toimepidevuse tõstmisel. Nt aitab luua täiendava tooraine- või muu tootmisvaru, aitab tugevdada kriitilist taristut ja logistikat ning korraldab kriisiõppuseid. Elutähtsaid ettevõtjaid kaasatakse töörühmadesse, kus koos töötatakse välja parimad lahendused vajalike varude sortimendi, nende moodustamise viiside ja logistika toimimise osas. EVA tegevuste planeerimisel arvestame ettevõtjate kogemustega.

Valitsus on seadnud eesmärgiks kriisideks senisest paremini valmis olla. Üks samm sel teel on astutud ja vastutus elutähtsate varude eest on peagi ühe katuse alla viidud. Kuid kriiside lahendamine ei muutu kunagi riigi monopoliks, kuna riskide ennetamise ja tarneraskuste ületamise edu seisneb pigem avaliku ja erasektori läbi mõeldud koostöös.

Priit Enok
AS Vedelkütusevaru Agentuuri juhatuse esimees

Linde Engineering loob uusi töökohti

Linde Engineering laieneb järk-järgult ja loob Tallinnasse uusi töökohti.

Eesti Tööandjate Keskliit korraldab kuuendat aastat konkurssi “Parim praktikakoht”

Eesti Tööandjate Keskliit korraldab kuuendat aastat konkurssi “Parim praktikakoht”. Konkursi eesmärk on tõsta esile ettevõtteid, kes pakuvad üliõpilastele ja kutseõppuritele praktikakohti ja õpipoisiõppe võimalusi. Avalduste esitamise tähtaeg on 18. aprill 2021.

Parimad praktikakohad valitakse neljas kategoorias: peaauhinna ehk parima praktikakoha tunnustuse saab tööandja, kes on süsteemselt ja järjepidevalt tegelenud praktika ning töökohapõhise õppe pakkumisega ja jaganud oma teadmisi teistega. Parima regionaalse praktikakoha tiitli saab tööandja, kelle tegevus on loonud väärtust ka kohalikule kogukonnale. Parima väikeettevõttest praktikakoha tunnustuse saab tööandja, kes vaatamata oma väiksusele tegeleb teemaga süsteemselt ja järjepidevalt ning näeb selles võimalust, et oma äri arendada. Lisaks antakse välja parima välisüliõpilastele praktikavõimalusi pakkuva tööandja tiitel.

Ettevõtted, kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid on oodatud konkursile kandidaatidena üles seadma ettevõtteid ja sihtasustusi, kes on 2020. aasta jooksul oma ettevõttes läbi viinud praktikat või õpipoisiõpet. Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 18. aprilliks täita ankeet SIIN<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqD28swXfAf_CKbqr3GF8wih_myHrUadSyXc9_c8aNVoykTw/viewform>.

Varasemalt on tunnustuse pälvinud tööandjad: Magnetic MRO AS, PCC Projekt AS, Eesti Energia AS, SEB Pank, ABB AS, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Swedbank AS, AS Naudingumaitse OÜ, Wendre AS, Fortaco Estonia OÜ, TOP Marine OÜ, Hanza Mechanics Tartu AS ja Gurmeeklubi OÜ, Ericsson Eesti AS, Radisson Blu Hotel Olümpia, Velvet OÜ, Wermo AS, SA Pärnu Haigla.

Parima praktikakoha tunnustuse saanud tööandja saab lisaks auhinnale õiguse kasutada spetsiaalset märgist oma kodulehel, reklaammaterjalidel ja trükistel. Konkursi korraldab Eesti Tööandjate Keskliit koostöös Haridus- ja Noorteameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Konkurssi rahastavad Eesti riik, Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Tööandjate Keskliit.

Uuring ärianalüütika kasutamisest transpordi- ja logistikasektoris. RSVP 09.04

Biodesinfitseerimise lisavõimekus PROLOG-i liikmetele

Koroonakriisis lisaks oma põhitegevusele ruumide biodesinfitseerimisteenust pakkuma hakanud Sensei OÜ saab vajadusel teostada nende büroohoonete/ruumide, ladude, tootmistsehhide ja müügisaalide tõhusa desinfitseerimise, kus ettevõtteil endil vastav võimekus puudub. NB! Tegemist on puhastusteenusest täiesti eraldiseisva valdkonnaga. Kõikidel meie teenust tellivatel klientidel on olemas ka oma puhastusteenuse pakkujad.

Kasutame desinfitseerimiseks täiesti naturaalset ja mittemürgist, ent samas 100% viiruseid ja baktereid hävitavat hüpokloorishapet (HClO) tootenimetusega Biodes500Prof, mis on Terviseameti poolt professionaalseks desinfitseerimiseks heaks kiidetud biotsiid. Desinfitseerime külma udu meetodil, mis tähendab, et pihustame foggeritega (udukahurid) desinfitseerimisaine 8-15 mikronilistest osakestest kooneva uduna ruumi õhku ja sealtkaudu kõikidele pindadele. Biodes500Prof on inimestele, loomadele ja taimedele täiesti ohutu. Õhku pihustatav peen ja tihe udu, mis ühtlaselt ja kõikidele pindadele langeb, ei kujuta endast ohtu ka arvutitele ega muule elektroonikale.

Ühe ULV (Ultra Low Volume) udukahuriga desinfitseerime sõltuvalt ruumide konfiguratsioonist 300-500m2 tunnis. Kolme kahuriga töötades desinfitseerime täielikult näiteks 5000m2 üheksal korrusel paikneva büroohoone kuni viie tunniga.

Maksumuseks on 0,50€/m2+KM tööajal. Puhkepäevadel ja öösiti desinfitseerimisel lisanduvad koeffitsendid.

Kui meie biodesinfitseerimise alane võimekus saab Teile võitluses Covid-19 abiks saab olla, siis palun detailide kokku leppimiseks minuga ühendust võtta.

Vastupidavust sellel raskel ajal soovides!
Tervitustega!

Sensei OÜ
Illimar Paul, juhataja
5099900

https://www.facebook.com/biodesinfitseerimine