Aastavahetusesoov

Post Covid-19 Strategies to Reduce the Vulnerability of Supply Chains by Giovanni Atti, ADACI

IFPSM is pleased to share with you the “Post Covid-19 strategies to reduce the vulnerability of supply chains” study by Giovanni Atti (ADACI, Italy).

Please see below introduction to the ADACI’s study.

Post Covid-19 strategies to reduce the vulnerability of supply chains

COVID-19 pandemic has disrupted most businesses and challenged supply chains reliability. In a world where hazards are occurring more frequently causing ever greater  damage, and political instability generates uncertainty and makes every forecast less likely, making global value chains more resilient and managing procurement risks has become vital.

Covid-19 pandemic should be over and the preparation of a reliable relaunch plan becomes the key priority for many organisations. Several procurement leaders consider the need to reimagine their procurement function and supply chains to move towardsa new operating model that’s fit for the new normal. The preparation of such plan implies both microeconomic and macroeconomic knowledge. Proper supply chain selection and management has become so important that President Joe Biden has issued an Executive Order on America’s Supply Chain’ and has required the supply chain review for 4 industries. The terms resilience in on everyone’s leaps, but regardless of its definition what does it mean in operational terms? How is the resilience process structured?

To favour the knowledge of the factors that shoud be considered in drafting any medium-long term resilient plan, ADACI has prepared a study on the matter. It takes into account the content of the reports listed below and is supplemented by research conducted by its R&D Committee.

With the aim to contribute to the dissemination of knowledge, ADACI makes available such  study to the members of the IFPSM, and hopes that the mutual exchange of data and information will become a recurring practice.

List of reports considered:

● Covid-19 value chains: options for reshoring production back to Europe in

              a globalised economy’ published by the EU Policy Department for External Rela-

              tions in March 2021,

          ● Elisa Martinelli, G.Tagliazucchi (2018). Resilience and Enterprise. The impact of

              natural disasters on small retail businesses. Milan: Franco Angeli. 

          ● ‘World Investment Report 2020 focused on International Production Beyond the

              Pandemic’ issued by Unites Nations Conference on Trade and Development

              (UNCTAD),

          ● McKinsy Global Institute: ‘Risk, resilience and rebalancing in global value chains’,

              August 2020,

          ● Reshoring Initiative 2020 Data Report,

          ● ‘Executive Order on America’s Supply Chain’ The White House, February 24, 2021

              Presidential Actions,

          ● Building Resilient Supply Chain, Revitalizing American Manufacturing, and  

              Fostering Broad-Based Growth 100-day Reviews under Executive Order 14017

              June 2021 (focused on semiconductors manufacturing and advanced packaging,

large capacity batteries, critical minerals and materials, pharmaceuticals and   

active pharmaceutical ingredients).

Arenguseire Keskuse V aastakonverents „Teistmoodi tulevik“, toimub neljapäeval, 10. juunil 2021

Oled oodatud Arenguseire Keskuse V aastakonverentsile „Teistmoodi tulevik“, mis toimub neljapäeval, 10. juunil 2021 virtuaalses keskkonnas Worksup. Seekordne konverents keskendub riigi muutuvale rollile. Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 7. juunil. Lingi konverentsiga liitumiseks saadame eelneval päeval.

Viimase paari aastaga on digi- ja rohepöörde kujundid avalikus arutelus igapäevaseks saanud, jättes mulje, et töö käib ja varsti olemegi kohal. Tegelikult on väljakutsed äärmiselt tõsised. Transpordis peame 2035. aastaks CO₂ emissiooni 28% võrra vähendama, samal ajal kui seni on transpordisektori kasvuhoonegaaside heide igal aastal hoopis suurenenud.

Loe edasi ja registreeri

Eesti Keskkonnateenused otsib logistikajuhti

Eesti Keskkonnateenused otsib nutikat LOGISTIKAJUHTI,

kelle töö tulemusel on:
• parimad tööviisid jäätmeveol kaardistatud ja juurutatud
• kulusid jälgitud ning ohjatud läbi eesmärgistatud tegevuste
• tulemusnäitajad välja töötatud ja nende täitmist jälgitud
• valdkonna töötajad koolitatud ja neile tööülesanded püstitatud

Töökuulutus:
LOGISTIKAJUHT

EL-i kaubanduspoliitika uuendamise küsimustik

Ettevõtjate ja sotsiaalpartnerite arvamus on Eesti poliitikakujundamises oluline.
Nimelt asus Euroopa Komisjon kujundama COVID-järgse Euroopa taastumisprotsessi kontekstis ka uut väliskaubandus- ja investeerimispoliitikat – mida EL suhetes kolmandate riikidega rakendab ühtsena.
Selle poliitika koostamise oluliseks osaks saab olema eelnev konsultatsiooniprotsess, mille eesmärgiks on EL kodanike ja huvigruppide vahel läbi arutada põhimõtted, kuidas EL saaks kaasa aidata majanduse taastumisele, EL konkurentsivõime tõstmisele ning euroopalike väärtuste levitamisele.
Kavandatav poliitika ülevaade määrab Euroopa Liidu kaubanduse ja investeerimispoliitika suuna ja sisu järgnevateks aastateks (praegu kehtiv on kinnitatud 2015 detsembris).
Pärast väliskaubanduse valdkonna huvigruppidelt (sh EL liikmesriikidelt, seda aga sõltumatult ettevõtjatest või sotsiaalpartneritest) tagasiside saamist koostatakse aasta lõpus ka asjakohane kokkuvõte.  Täpsemalt on protsessi kirjeldatud siin https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_1058 .
Sellel protsessil on ettevõtjate ja sotsiaalpartnerite jaoks kaks tärminit:

1. Komisjon algatas 16. juunil 2020.a. konsultatsioonid partneritegahttps://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158779.pdf (avanev .pdf lisatud ka failina) , milles on kirjeldatud uuenevad väliskaubanduspoliitika teemad ja esitatud 13 küsimust. Küsimused, mis asuvad konsultatsiooniteate tekstis, aitavad suunata arutelu fookust ja lihtsustada konsultatsiooniprotsessi tulemusteni jõudmist.  Peatselt avaldatakse konsultatsiooniteade kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes, sealhulgas eesti keeles.

Vastuseid ootab Komisjon kuni 15. septembrini aadressil trade-policy-review-2020@ec.europe.eu pdf või Word formaatides.
2. Juba 13.juulil toimub ka Euroopa Komisjoni juhtimisel videokonverents Euroopa ettevõtlus- ja teiste ühiskondlike organisatsioonide osalusel. Komisjon selgitab väliskaubanduspoliitika uuendamise konteksti ja kuulab osalejate esmast tagasisidet. Konverentsil osalemise üksikasjad on selgitatud siin https://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11569
Hinnates teie panust poliitikakujundamises, kutsun kõiki erialaliite ja huvigruppe aktiivselt arutama kaubanduse ja investeerimisega seotud teemasid – ja andma otse Komisjonile tagasisidet – selleks, et Eesti ideed ja soovid leiaksid kajastust tulevases Euroopa Liidu kaubandus- ja investeerimispoliitikas.

Lugupidamisega,

Raul Siem
Väliskaubandus- ja Infotehnoloogiaminister

Ülipikkade 25,25 m ja täismassiga 60 t autorongide lubamine Eesti teedele

ELEA palvel palume täita küsimustik, mis on sisendiks Maanteeametile ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile otsuse tegemiseks ülipikkade autorongide 25,25 m ja täismass 60 t Eesti maanteedele lubamise osas.

Ministeeriumi nägemuse kohaselt on juba praegu põhimaanteedel lõike, mis võimaldavad ülipikkade autorongidega liikumist, kuid see ei kata kindlasti kõiki ettevõtjate ärivajadusi ning põhiliste marsruutide kaardistamine annab ülevaate, kus on ettevõtjate soov ülipikkade autorongidega liigelda ning kas ja millises mahus on vajalik selleks teha teehoiu töid ja kohendusi.
Küsitluses oleme piirdunud Eesti siseste põhimaanteedega (12 põhimaanteed) ja keskendume mudelitele: sadam – terminal / terminal – terminal / ladu – terminal / ladu – sadam.

Teie vastused ja kommentaarid on meile väga olulised, et saaksime ministeeriumiga arutelu jätkata ja liikuda praktiliste lahenduste väljatöötamiste suunas.

Alusta küsimustiku täitmist

Läbiviidud maksuanalüüsi tutvustus ja tagasiside palve

Deloitte Advisory maksuosakond on Riigikantselei tellimusel läbi viinud analüüsiMaksusüsteemi konkurentsivõimelisuse analüüs, sh Eesti tööstusettevõtete tootmissisendi hindasid mõjutavate maksude ja tasude analüüs võrdluses naaberriikidega.
Palume Teie arvamust järgmiste küsimuste osas:

1.       Analüüsi tulemusena selgus, et Eesti maksusüsteemi tervikuna peetakse maailmamastaabis väga konkurentsivõimeliseks, samas kui kitsamalt tööstussektorit koormavate maksude ja tasude osas, on Eesti positsioon võrreldes referentsriikidega (Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Saksamaa, Poola) keskmine. Kas selline analüüsi tulemus on Teie hinnangul ootuspärane või pigem üllatav?

2.       Kas välja pakutud poliitikasoovitused on Teie hinnangul kooskõlas analüüsi järeldustega?
3.       Muu tagasiside.
Allpool leiate:
(i) Mõjuanalüüsi raport koos 7 lisaga, mis annab täieliku ülevaate kogutud andmetest ja tehtud tööst
(ii) Kokkuvõtlik lühiülevaade tehtud tööst ja järeldustest.
Palume edastada meile tagasiside meili teel või telefonitsi hiljemalt 03.07, s.o. käesoleva nädala reedeks.
Küsimuste korral vastame hea meelega ning oleme ka telefonitsi kättesaadavad selgituste andmiseks. Selleks palun võtke ühendust kas
Iren Lipre
Director, Head of Tax Estonia
Deloitte Advisory AS
+372 5663 3736
või
Hardi Veske
Tax Consultant | Deloitte Advisory AS
Kaarli pst 1/Roosikrantsi 2, Tallinn, 10119, Estonia
| M: +372 5866 6115

Nefab otsib ostuspetsialisti

PROLOGi liige Nefab Packaging otsib oma toimekasse üle 200-liikmelisse meeskonda toimekat ostuspetsialisti.

 

Nefab Packaging OÜ otsib toimekat

OSTUSPETSIALISTI,

kes vastutab igapäevase ostutöö tegemise eest, on diplomaat tarnijate ja partneritega koostöö loomisel, hoidmisel ja arendamisel. Ostuspetsialist on huvitatud materjalide ja kaupade ostmisest nii, et õiged asjad on õigel ajal õiges koguses õiges kohas. Töö eeldab ka püsivust ostustatistikasse süüvimisel ja analüüside teostamisel.

Vaata lisainfot siit (kuulutus PDF-formaadis).

Kandideerimise tähtaeg: 10.06.2019

Kandideerimiseks saada oma CV ja sooviavaldus koos palgaootusega aadressile personal@nefab.ee.

Logistikalahenduste aastakonverents