Arenguseire Keskuse V aastakonverents „Teistmoodi tulevik“, toimub neljapäeval, 10. juunil 2021

Oled oodatud Arenguseire Keskuse V aastakonverentsile „Teistmoodi tulevik“, mis toimub neljapäeval, 10. juunil 2021 virtuaalses keskkonnas Worksup. Seekordne konverents keskendub riigi muutuvale rollile. Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 7. juunil. Lingi konverentsiga liitumiseks saadame eelneval päeval.

Viimase paari aastaga on digi- ja rohepöörde kujundid avalikus arutelus igapäevaseks saanud, jättes mulje, et töö käib ja varsti olemegi kohal. Tegelikult on väljakutsed äärmiselt tõsised. Transpordis peame 2035. aastaks CO₂ emissiooni 28% võrra vähendama, samal ajal kui seni on transpordisektori kasvuhoonegaaside heide igal aastal hoopis suurenenud.

Loe edasi ja registreeri

Eesti Keskkonnateenused otsib logistikajuhti

Eesti Keskkonnateenused otsib nutikat LOGISTIKAJUHTI,

kelle töö tulemusel on:
• parimad tööviisid jäätmeveol kaardistatud ja juurutatud
• kulusid jälgitud ning ohjatud läbi eesmärgistatud tegevuste
• tulemusnäitajad välja töötatud ja nende täitmist jälgitud
• valdkonna töötajad koolitatud ja neile tööülesanded püstitatud

Töökuulutus:
LOGISTIKAJUHT

EL-i kaubanduspoliitika uuendamise küsimustik

Ettevõtjate ja sotsiaalpartnerite arvamus on Eesti poliitikakujundamises oluline.
Nimelt asus Euroopa Komisjon kujundama COVID-järgse Euroopa taastumisprotsessi kontekstis ka uut väliskaubandus- ja investeerimispoliitikat – mida EL suhetes kolmandate riikidega rakendab ühtsena.
Selle poliitika koostamise oluliseks osaks saab olema eelnev konsultatsiooniprotsess, mille eesmärgiks on EL kodanike ja huvigruppide vahel läbi arutada põhimõtted, kuidas EL saaks kaasa aidata majanduse taastumisele, EL konkurentsivõime tõstmisele ning euroopalike väärtuste levitamisele.
Kavandatav poliitika ülevaade määrab Euroopa Liidu kaubanduse ja investeerimispoliitika suuna ja sisu järgnevateks aastateks (praegu kehtiv on kinnitatud 2015 detsembris).
Pärast väliskaubanduse valdkonna huvigruppidelt (sh EL liikmesriikidelt, seda aga sõltumatult ettevõtjatest või sotsiaalpartneritest) tagasiside saamist koostatakse aasta lõpus ka asjakohane kokkuvõte.  Täpsemalt on protsessi kirjeldatud siin https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_1058 .
Sellel protsessil on ettevõtjate ja sotsiaalpartnerite jaoks kaks tärminit:

1. Komisjon algatas 16. juunil 2020.a. konsultatsioonid partneritegahttps://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158779.pdf (avanev .pdf lisatud ka failina) , milles on kirjeldatud uuenevad väliskaubanduspoliitika teemad ja esitatud 13 küsimust. Küsimused, mis asuvad konsultatsiooniteate tekstis, aitavad suunata arutelu fookust ja lihtsustada konsultatsiooniprotsessi tulemusteni jõudmist.  Peatselt avaldatakse konsultatsiooniteade kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes, sealhulgas eesti keeles.

Vastuseid ootab Komisjon kuni 15. septembrini aadressil trade-policy-review-2020@ec.europe.eu pdf või Word formaatides.
2. Juba 13.juulil toimub ka Euroopa Komisjoni juhtimisel videokonverents Euroopa ettevõtlus- ja teiste ühiskondlike organisatsioonide osalusel. Komisjon selgitab väliskaubanduspoliitika uuendamise konteksti ja kuulab osalejate esmast tagasisidet. Konverentsil osalemise üksikasjad on selgitatud siin https://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11569
Hinnates teie panust poliitikakujundamises, kutsun kõiki erialaliite ja huvigruppe aktiivselt arutama kaubanduse ja investeerimisega seotud teemasid – ja andma otse Komisjonile tagasisidet – selleks, et Eesti ideed ja soovid leiaksid kajastust tulevases Euroopa Liidu kaubandus- ja investeerimispoliitikas.

Lugupidamisega,

Raul Siem
Väliskaubandus- ja Infotehnoloogiaminister

Ülipikkade 25,25 m ja täismassiga 60 t autorongide lubamine Eesti teedele

ELEA palvel palume täita küsimustik, mis on sisendiks Maanteeametile ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile otsuse tegemiseks ülipikkade autorongide 25,25 m ja täismass 60 t Eesti maanteedele lubamise osas.

Ministeeriumi nägemuse kohaselt on juba praegu põhimaanteedel lõike, mis võimaldavad ülipikkade autorongidega liikumist, kuid see ei kata kindlasti kõiki ettevõtjate ärivajadusi ning põhiliste marsruutide kaardistamine annab ülevaate, kus on ettevõtjate soov ülipikkade autorongidega liigelda ning kas ja millises mahus on vajalik selleks teha teehoiu töid ja kohendusi.
Küsitluses oleme piirdunud Eesti siseste põhimaanteedega (12 põhimaanteed) ja keskendume mudelitele: sadam – terminal / terminal – terminal / ladu – terminal / ladu – sadam.

Teie vastused ja kommentaarid on meile väga olulised, et saaksime ministeeriumiga arutelu jätkata ja liikuda praktiliste lahenduste väljatöötamiste suunas.

Alusta küsimustiku täitmist

Läbiviidud maksuanalüüsi tutvustus ja tagasiside palve

Deloitte Advisory maksuosakond on Riigikantselei tellimusel läbi viinud analüüsiMaksusüsteemi konkurentsivõimelisuse analüüs, sh Eesti tööstusettevõtete tootmissisendi hindasid mõjutavate maksude ja tasude analüüs võrdluses naaberriikidega.
Palume Teie arvamust järgmiste küsimuste osas:

1.       Analüüsi tulemusena selgus, et Eesti maksusüsteemi tervikuna peetakse maailmamastaabis väga konkurentsivõimeliseks, samas kui kitsamalt tööstussektorit koormavate maksude ja tasude osas, on Eesti positsioon võrreldes referentsriikidega (Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Saksamaa, Poola) keskmine. Kas selline analüüsi tulemus on Teie hinnangul ootuspärane või pigem üllatav?

2.       Kas välja pakutud poliitikasoovitused on Teie hinnangul kooskõlas analüüsi järeldustega?
3.       Muu tagasiside.
Allpool leiate:
(i) Mõjuanalüüsi raport koos 7 lisaga, mis annab täieliku ülevaate kogutud andmetest ja tehtud tööst
(ii) Kokkuvõtlik lühiülevaade tehtud tööst ja järeldustest.
Palume edastada meile tagasiside meili teel või telefonitsi hiljemalt 03.07, s.o. käesoleva nädala reedeks.
Küsimuste korral vastame hea meelega ning oleme ka telefonitsi kättesaadavad selgituste andmiseks. Selleks palun võtke ühendust kas
Iren Lipre
Director, Head of Tax Estonia
Deloitte Advisory AS
+372 5663 3736
või
Hardi Veske
Tax Consultant | Deloitte Advisory AS
Kaarli pst 1/Roosikrantsi 2, Tallinn, 10119, Estonia
| M: +372 5866 6115

Nefab otsib ostuspetsialisti

PROLOGi liige Nefab Packaging otsib oma toimekasse üle 200-liikmelisse meeskonda toimekat ostuspetsialisti.

 

Nefab Packaging OÜ otsib toimekat

OSTUSPETSIALISTI,

kes vastutab igapäevase ostutöö tegemise eest, on diplomaat tarnijate ja partneritega koostöö loomisel, hoidmisel ja arendamisel. Ostuspetsialist on huvitatud materjalide ja kaupade ostmisest nii, et õiged asjad on õigel ajal õiges koguses õiges kohas. Töö eeldab ka püsivust ostustatistikasse süüvimisel ja analüüside teostamisel.

Vaata lisainfot siit (kuulutus PDF-formaadis).

Kandideerimise tähtaeg: 10.06.2019

Kandideerimiseks saada oma CV ja sooviavaldus koos palgaootusega aadressile personal@nefab.ee.

Logistikalahenduste aastakonverents

Ettevõtte külastus 05.10 Saku Metall

Oktoobrikuine ettevõtte külastus viib meid Saku Metalli Allhanketehasesse.

Külastus toimub kolmapäeval 5 oktoobril, orienteeruv ajakava on järgmine:

14.45 – 15.00 kogunemine

15.00 – 15.45 ettevõtte ja tarneahelate tutvustus

15.45 – 16.45 ringkäik ettevõttes

17.00 külastuse lõpp

Aktsiaselts Saku Metall on tegutsenud enam kui 20 aastat, pakkudes tööd enam kui 200 töötajale.

Alates 20.07.2012.a. jätkab AS Saku Metall tootmist kahes äriühingus – AS Saku Metall Uksetehas ja AS Saku Metall Allhanke Tehas.

AS Saku Metall Allhanke Tehase tegevusalaks on allhanketööd õhukesest lehtmetallist. Õhukese lehtmetalli all mõtleme kuni 8 mm paksusega külmvalts-, galvaniseeritud- ja roostevaba terast ning alumiiniumi.

Saku Metall Allhanketehas AS paikneb Rae vallas, Põrguvälja teel, Karjaveres.

Rohkem infot leiate ettevõtte kodulehelt http://sakumetall.ee/allhanketehas/et/

Nagu ikka on Prologi ettevõttekülastused tasuta.

Osalemine ainult eelregistreerimisega. 

või e-posti aadressile info@prolog.ee hiljemalt 3. oktoobriks.

 

Kohtumiseni,

Peep Tomingas | Tegevjuht
Eesti ostu- ja tarneahelate juhtimise ühing ProLog