EL-i kaubanduspoliitika uuendamise küsimustik

Ettevõtjate ja sotsiaalpartnerite arvamus on Eesti poliitikakujundamises oluline.
Nimelt asus Euroopa Komisjon kujundama COVID-järgse Euroopa taastumisprotsessi kontekstis ka uut väliskaubandus- ja investeerimispoliitikat – mida EL suhetes kolmandate riikidega rakendab ühtsena.
Selle poliitika koostamise oluliseks osaks saab olema eelnev konsultatsiooniprotsess, mille eesmärgiks on EL kodanike ja huvigruppide vahel läbi arutada põhimõtted, kuidas EL saaks kaasa aidata majanduse taastumisele, EL konkurentsivõime tõstmisele ning euroopalike väärtuste levitamisele.
Kavandatav poliitika ülevaade määrab Euroopa Liidu kaubanduse ja investeerimispoliitika suuna ja sisu järgnevateks aastateks (praegu kehtiv on kinnitatud 2015 detsembris).
Pärast väliskaubanduse valdkonna huvigruppidelt (sh EL liikmesriikidelt, seda aga sõltumatult ettevõtjatest või sotsiaalpartneritest) tagasiside saamist koostatakse aasta lõpus ka asjakohane kokkuvõte.  Täpsemalt on protsessi kirjeldatud siin https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_1058 .
Sellel protsessil on ettevõtjate ja sotsiaalpartnerite jaoks kaks tärminit:

1. Komisjon algatas 16. juunil 2020.a. konsultatsioonid partneritegahttps://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158779.pdf (avanev .pdf lisatud ka failina) , milles on kirjeldatud uuenevad väliskaubanduspoliitika teemad ja esitatud 13 küsimust. Küsimused, mis asuvad konsultatsiooniteate tekstis, aitavad suunata arutelu fookust ja lihtsustada konsultatsiooniprotsessi tulemusteni jõudmist.  Peatselt avaldatakse konsultatsiooniteade kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes, sealhulgas eesti keeles.

Vastuseid ootab Komisjon kuni 15. septembrini aadressil trade-policy-review-2020@ec.europe.eu pdf või Word formaatides.
2. Juba 13.juulil toimub ka Euroopa Komisjoni juhtimisel videokonverents Euroopa ettevõtlus- ja teiste ühiskondlike organisatsioonide osalusel. Komisjon selgitab väliskaubanduspoliitika uuendamise konteksti ja kuulab osalejate esmast tagasisidet. Konverentsil osalemise üksikasjad on selgitatud siin https://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11569
Hinnates teie panust poliitikakujundamises, kutsun kõiki erialaliite ja huvigruppe aktiivselt arutama kaubanduse ja investeerimisega seotud teemasid – ja andma otse Komisjonile tagasisidet – selleks, et Eesti ideed ja soovid leiaksid kajastust tulevases Euroopa Liidu kaubandus- ja investeerimispoliitikas.

Lugupidamisega,

Raul Siem
Väliskaubandus- ja Infotehnoloogiaminister