Eesti Keskkonnateenused otsib logistikajuhti

Eesti Keskkonnateenused otsib nutikat LOGISTIKAJUHTI,

kelle töö tulemusel on:
• parimad tööviisid jäätmeveol kaardistatud ja juurutatud
• kulusid jälgitud ning ohjatud läbi eesmärgistatud tegevuste
• tulemusnäitajad välja töötatud ja nende täitmist jälgitud
• valdkonna töötajad koolitatud ja neile tööülesanded püstitatud

Töökuulutus:
LOGISTIKAJUHT