SINGLE WINDOW TALVESEMINAR 2021 „Fookuses eCMR” esitluste slaidid

Täname kõiki seminaril esinenuid ja osalejaid!

Single Window klastri 2021 talveseminaril andsime ülevaate kaubavedude digitaliseerimise arengutest nii erasektori, riigi kui ka EU suundadel.

Single Window initsiatiiv ja PROLOG on tegelenud  paberivaba logistika arendamisega juba üle viie aasta eesmärgiga muuta andmevahetus eri osapoolte vahel paberivabaks hõlmates nii eri veoviise, riiklikke struktuure ning eri osapooli logistikaahelas.

SLAIDID:

Single Window klastri tegemistest

Maanteeveod ja e-andmestik

Digitaalne kaubatee Eestist Poolani

Maantee kaubavedude digitaliseerimine

DINNOCAP projekt e-CMR edasiarendus

Reaalajamajandus: eCMR

Single Window klastri plaanid