Läbiviidud maksuanalüüsi tutvustus ja tagasiside palve

Deloitte Advisory maksuosakond on Riigikantselei tellimusel läbi viinud analüüsiMaksusüsteemi konkurentsivõimelisuse analüüs, sh Eesti tööstusettevõtete tootmissisendi hindasid mõjutavate maksude ja tasude analüüs võrdluses naaberriikidega.
Palume Teie arvamust järgmiste küsimuste osas:

1.       Analüüsi tulemusena selgus, et Eesti maksusüsteemi tervikuna peetakse maailmamastaabis väga konkurentsivõimeliseks, samas kui kitsamalt tööstussektorit koormavate maksude ja tasude osas, on Eesti positsioon võrreldes referentsriikidega (Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Saksamaa, Poola) keskmine. Kas selline analüüsi tulemus on Teie hinnangul ootuspärane või pigem üllatav?

2.       Kas välja pakutud poliitikasoovitused on Teie hinnangul kooskõlas analüüsi järeldustega?
3.       Muu tagasiside.
Allpool leiate:
(i) Mõjuanalüüsi raport koos 7 lisaga, mis annab täieliku ülevaate kogutud andmetest ja tehtud tööst
(ii) Kokkuvõtlik lühiülevaade tehtud tööst ja järeldustest.
Palume edastada meile tagasiside meili teel või telefonitsi hiljemalt 03.07, s.o. käesoleva nädala reedeks.
Küsimuste korral vastame hea meelega ning oleme ka telefonitsi kättesaadavad selgituste andmiseks. Selleks palun võtke ühendust kas
Iren Lipre
Director, Head of Tax Estonia
Deloitte Advisory AS
+372 5663 3736
või
Hardi Veske
Tax Consultant | Deloitte Advisory AS
Kaarli pst 1/Roosikrantsi 2, Tallinn, 10119, Estonia
| M: +372 5866 6115