PROLOG üldkoosolek, 18. juunil kell 14.00

Prologi üldkoosolek toimub 18. juunil kell 14.00.

Päevakord:
1. Juhatuse 2019.a. tegevusaruande ja majandusaruande kinnitamine
2. Juhatuse 2020.a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine
3. Juhatuse ja revidendi valimine
4. Muud küsimused.

Üldkoosolekule järgneb algusega kell 15.30 Single Window aruandekoosolek.
Seejärel suupisted ja võrgustumine.

Toimunud koosoleku ettekande leiate siit: 2020 Üldkoosoleku ettekanne 18.06.2020.pdf
Üldkoosolekul kinnitati aruanded ning eelarveplaan, vastu ja erapooletuid ei olnud. Tehti ettepanek jätkata kuni 2022. aastani sama juhatuse ning revidendiga, ettepanek kinnitati, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Koostamisel on andmebaas võimalikest spetsialistidest, kes oleksid valmis andma eriala loenguid, juhendama praktikaid. Üleskutse kõigile Prologi liikmetele, andke endast teada!