Eesti logistikauuring 2018

Eestis viidi 2018. aasta maist kuni oktoobrini läbi logistikauuring, mille eesmärgiks oli
koguda infot logistika arengutasemest ja toimimisest Eesti tootmis- kaubandus- ja
logistikaettevõtetes. Uuringu korraldajateks olid Turu Ülikool ja Taltech, uuringu läbiviimist
toetas Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing PROLOG.

Tegemist on Eestis kolmandat korda läbiviidud komplektse logistikauuringuga, eelnevad on
tehtud 200. ja 2012-13. aastal. Uuringu metoodika ja eesmärgid on sarnased Soomes
regulaarselt korratavale logistikauuringule (
(Logistiikkaselvitys / Finland State of Logistics),
milledest viimane viidi läbi 2018. Uuring põhineb internetiküsimustikul, millest on kolm,
vastavalt tootjatele, kaubandusfirmadele ja logistikateenuste pakkujatele kohandatud
versiooni ja mille link saadetakse e-kirjaga valimi ettevõtete logistika võtmeisikutele palvega
osaleda uuringus.

Loe edasi: Logistikauuring 2018