Postitused

TalTech Eesti Mereakadeemia ootab avaldusi mereveonduse professori ametikohale

Ametikoha lühitutvustus

TalTech Eesti Mereakadeemia on ainus omalaadne merendusalast kõrgharidust andev ja erialast teadus- ja arendustööd ning täiendusõpet läbi viiv kompetentsikeskus Eestis. Tallinna Tehnikaülikooli struktuuriüksusena oleme loonud võimaluse ning väärtustame sünergiate loomist teiste teadusvaldkondadega ning koostööd merendussektori ettevõtetega.

Hõive: 1,0 (40 h nädalas)
Töölepingu vorm: tähtajatu
Ametikoha täitmine alates: 01.09.2020
Kandideerimise tähtaeg: 30.04.2020

TalTech Eesti Merakadeemia pakub ametikoha täitjale brutotöötasu alates 37,000 eurot aastas, lisaks stardigrant 120,000 eurot ning juurdepääs asjakohasele ning kaasaegsele teadustaristule. Ametikoha võib täita kas abi-, kaas- või täisprofessori tasemel nii tenuuri rajal kui tenuuris, sõltuvalt kandidaadi senise akadeemilise tegevuse tulemuslikkusest ning karjäärifaasist.

Ametikoha eesmärk on mereveondusega seotud teadus- ja arendustegevuse eestvedamine Eestis ja rahvusvahelisel tasemel ning teaduspõhiste lahenduste kasutamine mereveonduse valdkonnas.

Loe lisa kodulehelt 

Lisainfo ametikoha kohta: Madli Kopti, arendusdirektor madli.kopti@taltech.ee.

Eesti logistikauuring 2018

Eestis viidi 2018. aasta maist kuni oktoobrini läbi logistikauuring, mille eesmärgiks oli
koguda infot logistika arengutasemest ja toimimisest Eesti tootmis- kaubandus- ja
logistikaettevõtetes. Uuringu korraldajateks olid Turu Ülikool ja Taltech, uuringu läbiviimist
toetas Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing PROLOG.

Tegemist on Eestis kolmandat korda läbiviidud komplektse logistikauuringuga, eelnevad on
tehtud 200. ja 2012-13. aastal. Uuringu metoodika ja eesmärgid on sarnased Soomes
regulaarselt korratavale logistikauuringule (
(Logistiikkaselvitys / Finland State of Logistics),
milledest viimane viidi läbi 2018. Uuring põhineb internetiküsimustikul, millest on kolm,
vastavalt tootjatele, kaubandusfirmadele ja logistikateenuste pakkujatele kohandatud
versiooni ja mille link saadetakse e-kirjaga valimi ettevõtete logistika võtmeisikutele palvega
osaleda uuringus.

Loe edasi: Logistikauuring 2018