TalTech Eesti Mereakadeemia ootab avaldusi mereveonduse professori ametikohale

Ametikoha lühitutvustus

TalTech Eesti Mereakadeemia on ainus omalaadne merendusalast kõrgharidust andev ja erialast teadus- ja arendustööd ning täiendusõpet läbi viiv kompetentsikeskus Eestis. Tallinna Tehnikaülikooli struktuuriüksusena oleme loonud võimaluse ning väärtustame sünergiate loomist teiste teadusvaldkondadega ning koostööd merendussektori ettevõtetega.

Hõive: 1,0 (40 h nädalas)
Töölepingu vorm: tähtajatu
Ametikoha täitmine alates: 01.09.2020
Kandideerimise tähtaeg: 30.04.2020

TalTech Eesti Merakadeemia pakub ametikoha täitjale brutotöötasu alates 37,000 eurot aastas, lisaks stardigrant 120,000 eurot ning juurdepääs asjakohasele ning kaasaegsele teadustaristule. Ametikoha võib täita kas abi-, kaas- või täisprofessori tasemel nii tenuuri rajal kui tenuuris, sõltuvalt kandidaadi senise akadeemilise tegevuse tulemuslikkusest ning karjäärifaasist.

Ametikoha eesmärk on mereveondusega seotud teadus- ja arendustegevuse eestvedamine Eestis ja rahvusvahelisel tasemel ning teaduspõhiste lahenduste kasutamine mereveonduse valdkonnas.

Loe lisa kodulehelt 

Lisainfo ametikoha kohta: Madli Kopti, arendusdirektor madli.kopti@taltech.ee.