PRESSITEADE

30. jaanuar 2017

Paberivaba logistika koostöölepe võib viia uue e-Eesti edulooni

TÄNA, esmaspäeval, 30. jaanuaril kirjutavad logistika, ekspedeerimise ja transiidi suurettevõtted, erialaühendused, ülikoolid ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium alla ühisele koostööleppele, et lähiaastatel viia logistika- ja transpordisektor üle paberivabale info- ja dokumendivahetusele.

Tarneahelate digitaliseerimise ehk nn. SingleWindow koostöölepe kinnitab osapoolte sihti rakendada kõikide logistika- ja tarneahela osapoolte vahel terviklik ja võimalikult suures ulatuses digitaalne infovahetus. Tulevikuvisiooniks on koordineeritud, turvaline ja paberivaba, võimalusel ka automatiseeritud andmevahetus kogu tarneahela ulatuses nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Valdo Kalm, Tallinna Sadam AS juhatuse esimees: Tallinna Sadam soovib olla regiooni uuendusmeelseim ja klientidele parimat keskkonda osutav merevärav. Koos partneritega oleme algatanud uusi digi- ja nutilahendusi, et viia miinimumini reisijate ja kaubavedajate ajakulu, vähendada märgatavalt liikluskoormust ning kaotada logistikaandmete menetlemisel tarbetu bürokraatia ja mitmekordne andmete dubleerimine. Pean kõnealust ettevõtete- ja sektoritevahelist koostöölepet väärtuslikuks, kuna üksi on ükskõik kui suurel ettevõttel siiski vaid piiratud võimalused kogu sektori efektiivsemaks muutmisel.

Tõnis Hintsov, PROLOG-i juhatuse esimees:On heameel tõdeda, et kõik osapooled soovivad nö- ühe laua taha tulla ja ühiselt lahendusi välja töötada.  Ja mis peamine, niisugune koostöös toimuv digitaliseerimine aitab tervikuna Eesti kui transpordi- ja transiidikanali konkurentsivõimet tõsta. Samuti võimaldab tarneahela  digitaliseerimise kaasus  e-Eestit maailmakaardil hoida”

Paberivaba info- ja dokumendivahetus toob kaasa kvaliteetsemad andmed, vähendab korduvast infosisestusest tingitud vigade tegemise ohtu, suurendab kõikide osapoolte jaoks ülevaatlikkust tarneahelas toimuvast, võimaldab oluliselt suuremat tarnekindlust ja kaupade liikumise kiirust, lihtsustab deklaratsioonide ning statistika esitamist ning mis peamine, annab seejuures ajas ja rahas mõõdetava kokkuhoiu.

Algatusse kuuluvad viis valdkondlikku erialaliitu: Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing (PROLOG), Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA), Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA), Eesti Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon (LTA) ning Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL).

Suurettevõtetest on allakirjutajate hulgas nii riigi- kui eraettevõtted, näiteks Tallinna Sadam AS,  Riigiettevõtetest EVR Cargo AS, Transiidikeskus AS, Logistika Pluss OÜ, ACE Logistics Group AS, AS Schenker.

Teadus- ja arendusasutustest ja kõrgkoolidest on partneriteks Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Ettevõtluskõrgkool Mainor.

Koostöövõrgustikku koordineerib Eesti Ostu-ja Tarneahela juhtimise ühing PROLOG (www.prolog.ee).

Koostööleppe allkirjastamine toimub esmaspäeval, 30. jaanuaril 2017 kell 15:00-16:00
e-Estonia esitluskeskuses (Lõõtsa 2a, Tallinn;
Ludvig Puusepa kaksiktorn)

***

Koostöö võimaldab luua ettevõtetele tingimused ressursside efektiivsemaks kasutamiseks, protsesside optimeerimiseks ning tegevuste koondamiseks ühtsesse loogiliselt ülesehitatud ja integreeritud infosüsteemide võrgustikku. Koostöö tulemusena saavad osapooled taustainfo, et välja töötada ja rakendada enda tööks vajalikud liidestused ja lahendused ning erinevaid infosüsteeme ühendavad andmevahetusplatvormid.

Koostöös osalevate partnerite poolt algatavate ühisprojektide peamisteks valdkondadeks on:

  • Ettevõtete ja avaliku sektori infosüsteemide digitaalsete andmevahenduslahenduste olukorra ja liidestamise võimekuse kaardistamine ja analüüsimine,
  • standardite ja metoodika väljatöötamine ühtse SingleWindow inforuumi loomiseks,
  • võimaluste loomine transpordialase infovahetuse tagamiseks ettevõtete vahel, sh ühelt transpordiliigilt teisele;
  • sisendi andmine riiklike õigusaktide muutmiseks, mis aitavad luua ettevõtete suhtluse riigiasutustega paberivabaks.

LISAINFORMATSIOON:

Tõnis Hintsov, tel. 51 00 582, Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing PROLOG, juhatuse esimees

Ulrika Hurt, tel 52 14 251

SingleWindow_koostooleppe_allkirjastamine_012017