Postitused

Logistikaklubi kutsub osalema PROLOG Supply Chain Academy tudengikonkursil

PROLOG Logistikaklubi kutsub osalema üheksandat korda toimuva PROLOG Supply Chain Academy tudengikonkursil, mille võitjad tunnustatakse Logistikaseminaril ning saavad kutse rahvusvahelisele konverentsile. Korraldajad soovivad panustada tulevaste tarneahelate valdkonna professionaalide märkimisväärsesse arengusse.

Varasemaga võrreldes on selle aasta konkurss erinev. Kui varasematel aastatel ootasime esseid, siis seekord on oodatud logistikavaldkonna teemasid või probleeme käsitlevad loovtööd. Oodatud on erinevad formaadid, näiteks video, makett, mudel, või miks mitte essee. Teemadering ei ole piiratud, samuti võib töid esitada nii eesti kui inglise keeles. Tööd või nende kirjeldus (mittekirjaliku töö puhul), palume saata e-postile: info@prolog.ee, märgusõnaga „tudengikonkursshiljemalt 14. märtsi 2018 kella 12:00-ks (uus ja hiliseim esitamise tähtaeg).

Mõned näited inspiratsiooniks: õppevideo laotehnoloogiast/laologistikast; essee teemal “Tuleviku töökohad tarneahelas” või “Millised töökohad kaovad, millised muutuvad ja millised lisanduvad tuleviku tarneahelas”; mobiilirakendus töö- ja puhkeaja jälgimiseks; uus kontseptsioon või protsessi arendus; jne.

Konkursile esitatud töid hindab ekspertžürii ning parimaid tutvustatakse 15. märtsil 2018 toimuval Logistikaseminaril.

Peaauhind kõige-kõige parema töö autorile või autorite kollektiivile* on konverentsi IFPSM World Summit 2018 külastus Helsingis, 27. septembril 2018. IFPSM konverents kujutab endast kogu maailma ostu- ja tarneahela tipptegijate kokkusaamist ning võimaldab tudengitel kuulda olulisimaid teemasid ostulogistikaga seonduvast ning luua tuleviku tarbeks väärt kontakte. Olgu märgitud, et žüriil on õigus piisavalt kõrgel tasemel tööde puudumisel peaauhind välja andmata jätta.

PROLOG SCM Academy ehk tarneahelate juhtimise akadeemia on tudengikonkurss – selles valdkonnas Eestis unikaalne. Konkursi elluviimise initsiatiiv tuli Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingult seoses logistika ja tarneahelate juhtimise temaatika aktuaalsusega. Konkursi eesmärgiks on aktiviseerida tudengite tarneahelate juhtimise ja logistika alast teadustegevust ning julgustada inimesi esitama uusi küsimusi, otsima neile vastuseid ning jagama oma vastuseid avalikkusega. Kõik suured edulood on saanud alguse väikesest algatusest. Ka sina saad anda osalusega oma panuse!

Ootame konkursil osalema erinevate erialade üliõpilasi, kes on huvitatud tarneahelate juhtimise valdkonna edendamisest. Konkurss on avatud kõigile Eesti ja välismaa ülikoolide bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppes õppivatele üliõpilastele ja noorteadlastele (vanusepiiranguta). Selle konkursi raames saavad osalejad tutvustada oma valdkonna tarneahelate juhtimise alaseid teadusuuringuid laiemale auditooriumile. Toetava keskkonna loomise kaudu võimaldab PROLOG SCM Academy kohtuda tarneahelate juhtimise erinevatel osapooltel – üliõpilased, akadeemiline personal, ärisektor – jagada ideid ning arendada need valdkonna perspektiivseteks projektideks.

* Loovtöö võivad esitada üksikisikud või meeskonnad. Meeskondlike loovtööde puhul hindab žürii koostööd samuti iga meeskonnaliikme konkreetset isiklikku panust.

Jõudu tööle!

 

Lisainfo PROLOG Logistikaklubist

Events

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria