Postitused

ITS-i ajurünnakul arutati ootuseid andmevahetuskihile Single Window

Täna toimus ITS Estonia ajurünnak transpordi- ja logistikasektori väljakutsete lahendamise alternatiividest infotehnoloogiate abil. PROLOG-i Single Window tiimi modereerimisel toimus arutelu teemal ootused ja nõudmised andmevahetuskihile Single Window juurutamisel.

ITS sündmusel SingleWindow tutvustamine

Single Window projekti eestvedaja Ulrika Hurt ja ühingu juht Tõnis Hintsov

Intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) valdkonna eestkõneleja ITS-Estonia korraldatud ajurünnaku teemaks oli transpordi- ja logistikasetori väljakutsete lahendamise alternatiivid ning võimalused IT abil. Radisson Blu konverentsikeskuses toimunud arutelul tegi sissejuhatuse ITS Estonia võrgustiku tegemistest Maarja Rannama. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juht Indrek Gailan tutvustas Eesti IKT arenguprogrammi  ja transpordi arengukava koostamise plaane perioodiks 2020+.

Jätkus arutelu ning lahenduste leidmisele suunatud ajurünnak väikesemates töögruppides. Kolme – inimeste, liikluse ja liikuvusega – seotud teema kõrval oli üheks arutelu fookuseks ka Single Window.

ITS Estonia on Eesti IKT Klastri ning tema partnerite poolt initsieeritud koostöövõrgustik, mis koondab erinevaid ITS valdkonna osapooli nii  avalikust, era- kui kolmandast sektorist. Vaata lisainfot: its-estonia.com.

Single Window all mõistame transpordiliikide ülest harmoniseeritud andmevahetust logistika osapoolte ja riigi vahel, vaata lisaks: singlewindow.ee ja prolog.ee/singlewindow.