Single Window kevadseminar keskendus tarneahelate digitaliseerimisele

ProLog-i eestvedamisel toimus Single Window seminar, mis keskendus tuleviku tarneahelate juhtimisele. Kahepäevasel kevadseminaril andis projektimeeskond ülevaate seni tehtust, arutleti partnerite töösolevaid lahendusi ning seati fookus tarneahelate digitaliseerimisele Eesti eesistumise kontekstis ja uutele X-tee arenguvõimalustele kauba liikumise võtmes.

Single Window kevadseminar 2017

Mai viimasel ja juuni esimesel päeval toimus Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu ProLog eestvedamisel logistika osapoolte ja erinevate riigiasutuste vahelist harmoniseeritud andmevahetust edendava projekti Single Window 2017. aasta kevadseminar. Kahel päeval andsid projektimeeskonna liikmed ülevaate rakendusuuringu tulemustest ja huvitatud osapooled tutvustasid endi poolt loodud lahendusi andmevahetuse kaasaegseks korraldamiseks digitaalsetes tarneahelates. Kohal olid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Riigikantselei, Riigiinfosüsteemide Ameti, mitmete ettevõtete ja ühenduste esindajad. Tõdeti, et kuigi X-tee tehnilisest eduloost ei tea laiem avalikkus ülemäära palju, on see tegelikult Eestis väga vinge asi, kuid kaubaliikumise valdkonnas liiga tagasihoidlikult esindatud.

Seminari esimesel päeval tutvustati lahendusi MobiCarnet ja QStep, räägiti kaubaliikumisest e-arvete piirangute ja võimaluste võtmes, arutleti digitaalsest transpordist Euroopas, blockchainist, X-tee arendustest Single Window kontekstis ja andmekaitsest Euroopas. Teisel päeval toimunud töötoas kirjeldadati optimaalset tarneahela juhtimise teenust koos rollide, kasutatavate dokumentide ning standarditega, mis oleksid lahtise arhitektuuriga ja liidestatavad paljudele osapooltele. Praktilisi detaile vaagides jõuti järeldusele, et esmapilgul keeruka lahenduse loomisel tuleb hoiduda üle mõtlemisest ning tarneahelate digitaliseerimise arengu ühe näitena ongi hea lähtuda näiteks e-arve arengu kogemustest.

Single Window kevadseminari töötuba

Kahepäevasel kevadseminaril osales kokku üle 40 inimese riigi-, hariduse-, tehnoloogia-, tootmis-, logistika- ja ka põllumajandussektorist. Single Window projekti tegevusi toetavad Interreg, e-estonia.com, Eesti IKT klaster, Tallinna Ettevõtlusamet, ProLog, ERAA, Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon, ELEA, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor.

Lisainfo lehtedelt www.prolog.ee/singlewindow/ ja www.singlewindow.ee.