Postitused

Muuga Sadamas esitleti tulevikutehnoloogiat logistikas

Asjade interneti (IoT) ja plokiahela (Blockchain) põhist avatud logistikaplatvormi välja töötava ja testiva Interreg Central Baltic’ projekti SmartLog raames korraldas ProLogi auliige Illimar Paul 21. juunil Muuga Sadama peahoones projekti ja tehnoloogiat tutvustava demopäeva.

Uudne plokiahelal põhinev logistikasüsteem

“Põhimõtteliselt on tegemist riigi infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee analoogiga logistikasektoris,” selgitas ASi Tallinna Sadam juhatuse esimees Valdo Kalm. “Täna käivad terminalide kaubaliikumise operatiivandmed ja info vagunite liikumise kohta paljuski veel telefoni või e-maili teel ja juba olemasolevaid andmeid dubleerides. Uue platvormi puhul sisestatakse andmed ühe korra ja andmesüsteemid vahetavad infot edaspidi iseseisvalt juba otse,” lisas Kalm.

Platvorm põhineb plokiahelal ehk blockchain’il, mis tähendab, et kõik vajalikud andmed paiknevad korraga paljudes arvutisüsteemides krüpteeritud kujul nii, et neist saavad tegelikult aru ainult algsed andmete omanikud ja loojad. Sama süsteemi kasutavad ka krüptorahad.

Sisutiheda päeva jooksul tutvustati põhjalikult plokiahela tehnoloogia olemust, SmartLog’i platvormi, sellega demonstratsiooniks seotud eeskujulikke infosüsteeme ning ka Eesti parimaid praktikaid. Arutleti plokiahelate kasutusvõimaluste ja nende poolt pakutavate eeliste teemadel ning esitleti SmartLog’i poolt eksportkonteinerite laadimis-, tollimis- ja eelveoprotsesside jälgimist plokiahela vahendusel reaalajas.

ProLogi juht Tõnis Hintsov ja koostööpartner Heiti Mering

Lisaks Illimar Paulile oli “SmartLog Pilot1: Blockchain Taking Logistics to 4.0” nime kandval demopäeval ProLogi esindamas ka Tõnis Hintsov, kes esitles koos Heiti Mering‘ga Tieto Eesti’st uue tehnoloogia kasutamisvõimalusi Single Window raames.

SmartLog on Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatav 2,4 miljoni eurose eelarvega ja kolm aastat kestev Interreg Central Baltic’u projekt, mille juhtpartneriks on Kouvola Innovation OY (Soome). Eestis on projekti parteriteks Valgamaa ArenguagentuurSensei ja Tallinna Tehnikaülikool.

 

Teksti koostamisel on kasutatud allikana sündmuse kajastust Äripäevas, 22.06.17

Sündmused

Digital Transport Days

Kutsume PROLOG-i liikmeid osalema Euroopa Komisjoni ning Mobiilsuse ja Transpordi Direktoraadi (DG MOVE) poolt korraldataval digitaalse transpordi teemalisel konverentsil “Digital Transport Days“, mis toimub 8.-10. novembril Tallinnas.

Tuleviku transpordi uus kütus on andmed. Kogu meie ümber oleva infovälja digitaliseerimine muudab õige pea kogu senise transpordisektori ärimudelid pea peale. Tuleviku tehnilised lahendused aitavad jõudsalt kaasa rõhuvatele nõudmistele muuta transport järjest turvalisemaks ja efektiivsemaks tagades seejuures kestlikkuse kõikidele sidusrühmadele. Andmed on juba loonud ja loovad edaspidi järjest uusi võimalusi korraldada teenuseid mobiilselt, efektiivselt ja tihti innovaatiliselt.

Konverentsi fookuses on võimalused ja potentsiaal transpordi ja mobiilsuse digitaliseerimisel, nii reisijate kui kaubaveo osas. Olulised märksõnad: automatiseerimine ja iseliikumine, suurandmed, digitaliseerimine ja selle ühiskondlik mõju, single window ja (täis)elektrooniline dokumentatsioon. Juttu tuleb ka efektiivsetest transpordikoridoridest, finantseerimismudelitest ja andmete privaatsusest.

Lisainfo ja programm: www.digitaltransportdays.eu. Registreerimine on avatud kuni 30. oktoobrini 2017.

Soovitame kiirelt registreeruda, kohtade arv on piiratud.