15:30 - 16:00 - Päeva kokkuvõttev vestlusring

Võtame päeva kokku.