Joseph Paris

Joseph Paris
Operational Excellence Society LLC asutaja, XONITEK kontserni juhatuse esimees

Joseph Paris ütleb, et organisatsiooni tulemuslikkus on optimaalne seisund, mis on vaja saavutada strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ja kus organisatsiooni ärikultuur on suunatud ettevõtte tegevuse ja töökeskkonna pidevale ja eesmärgistatud tõhustamisele. Organisatsiooni tulemuslikkuse tõstmine on eesmärgipärane tegevus, mitte juhus.

Keskendudes ettevõtete tulemuslikkuse ja selle töötajate töötingimuste parandamisele, aitab Paris ettevõtetel analüüsida ja sõnastada strateegilist visiooni, kujundada taktikat eesmärkide saavutamiseks, täpsustada ja korraldada logistikat ning kogu plaani ka ellu viia. Paljud ettevõtted ja teadusasutused on huvitatud tema oskusest uurida ja lahendada tänaseid probleeme ning tõsta esile ja prognoosida homseid vajadusi. Tema strateegiline analüüsivõime, taktikalised teadmised ja tulemuslik ellurakendamine on turul kõrgelt hinnatud oskused. Ta on töötanud organisatsioonidega Shell, Johnson Controls, International Paper, Lockheed Martin, John Deere, Tata/Jaguar ja paljud teistega.

Toetudes oma kirele asutas Paris 1985. aastal nõustamisfirma XONITEK, mis keskendub organisatsiooni tulemuslikkuse küsimustele, nagu äriliidrite olemasolu, äri- ja töökultuur ning selle muutused, pidev ja eesmärgistatud tõhustamine, jne. Seejuures oli rõhk ärikeskkonna kujundamisel, mida iseloomustab valmisolek põhjalikeks muudatusteks, innovatsioon, jätkusuutlikud tulemused ja inimressursi tõhusam kasutamine.

Lisaks on Paris LinkedIn keskkonnas “Operational Excellence Group” asutaja. Sellel on ligi 60 000 liiget üle maailma ja eesmärk on avatult arutada võimalusi, kuidas soodustada inimteguri arengut ja aidata ettevõtetel luua selleks sobivat keskkonda. Toetudes selles virtuaalses suhtluskeskkonnas toimunud aruteludele asutas Paris 2011. aastal Operational Excellence Society. Tegemist on mõttekojaga ettevõtete jaoks, kellel on soov saavutada organisatsiooni tulemuslikkuse tipptase kogu ettevõttes. Mõttekoja seitsmel allorganisatsioonil on tuhandeid liikmeid mitmetes linnades üle kogu maailma.

Paris on ka nõutud arvamusliider ja viljakas autor organisatsioonide tulemuslikkuse teemadel. Lisaks oma blogile (www.JosephParis.me), Operational Excellence suhtlusrühmale LinkedIn’is ja elektroonilise kuukirja “Operational Excellence by Design” avaldamisele kirjutab ta regulaarselt ka Poolas ilmuvas ajakirjas “EuroLogistics Magazine” ja Suurbritannias ilmuvas ajakirjas “Lean Management Journal”. Ta on ka selle ajakirja toimetuskolleegiumi liige.

Paris on sagedane lektor õppeasutustes nagu Rensselaeri Polütehnilise Instituudi (RPI) Lally School of Management, Watson School of Engineering ja Binghamtoni Ülikooli School of Management ning Albany ülikooli School of Management ja Monterrey ülikoolis Mehhikos. Ta on Binghamtoni ülikooli Watson School of Engineering’u süsteemiteaduste kuratooriumi liige ja Institute of Industrial Engineers töötleva tööstuse osakonna (Process Industries Division) kuratooriumi liige. Varem on ta olnud Association for Corporate Growth liige New Yorgis ja praegu on selle ning Frankfurti allorganisatsioni liige. Ta oli ka Cornelli ülikooli Johnson School of Management’i abiprofessor.

Samuti on tal olnud palju rahvusvahelisi ettekandeid peaesinejana, töötoa juhi või moderaatorina, lektorina, paneeli moderaatorina, paneelis osalejana või konverentsi juhatajana.

15. veebruaril peab Joseph Paris Eestis töötoa, kus annab ettevõtetele juhised organisatsiooni tulemuslikkuse tõstmiseks. Täpsemalt vaata siit.