Erkki Timmerbacka

Erkki Timmerbacka
Kauppahalli24 asutaja ja juhatuse liige

Erkki Timmerbacka on Kauppahalli24.fi asutaja ja juhatuse liige. Kauppahalli24 on üks suurimaid online toidukaupade poode Soomes. 6 aastaga on Erkki kasvatanud kaubaartiklite arvu 0-ist kuni 6000 sortimendi artiklini, muutes Kauppahalli arvestavaks konkurendiks tavapärase jaemüügi kõrvale. Ühtlasi on Erkki pikka kogemuste pagasiga Soome logistikaäris.

Enda ettekandes räägib Erkki, mida tähendab tarneahelajuhtimine e-kaubanduses? Kuidas muuta klient e-šoppama? Mida ootab ostja? Millised on eduka e-kaubanduse võtmeelemendid? Kuidas valida koostööpartnereid? Millised on parimad soovitused e-kaubanduse ärisse sisenevatele ja juba turul tegutsevatele ettevõtetele? Kuidas ehitada ülesse edukat e-kaubanduse äri?