Dr Alan James

Dr Alan James
Heyperloop One globaalse äriarenduse asepresident

Hyperloop on uus transpordivõrgustik, kus reisijad ja kaup hakkavad liikuma kuni 300 meetrit sekundis (1080 km/h) ning mis suurendab oluliselt ka majanduse konkurentsivõimet.

Alan James liitus ettevõttega Hyperloop One 2015. aastal, asudes tööle ettevõtte globaalse äriarenduse asepresidendina. Ta on ettevõtte esmane kontaktisik linnade, piirkondade ja riikide jaoks Hyperloop-transpordilahenduste väljatöötamisel.  Euroopas juhib Alan läbirääkimisi Euroopa Liidu ja valitsustega liikmesriikides, kuhu kavandatakse ehitada Hyperloop transpordivõrke.

Enne oma praegust töökohta juhtis Alan mitme miljardi suuruseid infrastruktuuri projektide elluviimist.  HS2 The Stoke Route projektijuhina juhtis ta eriala spetsialistidest koonevat meeskonda, mille välja töötatud ärimudel vähendas investeerimiskulusid 5 miljardi naela võrra ja võimaldas käivitada teenuse 7 aastat planeeritust varem ehk Stoke linn sai endale kiirraudteeühenduse.  UK Ultraspeed magnethõljukrongi projekti juhina suhtles ta Ühendkuningriigi valitsusega kõige kõrgemal tasemel.

Kasutades oma ekspertteadmisi tavaliste kiirraudtee- ja magnethõljukrongidega on Alan konsulteerinud erinevaid kiirrongiprojekte USAs, Austraalias, Araabia poolsaarel ja Aasias. Ta on konsulteerinud FTSE250 eri klientide suurt kõrgtehnoloogilist investeerimisprojekti Aafrikas ja on olnud ka Ühendkuningriigi valitsuse välisministeeriumi strateegiline nõustaja.