14:45 - 15:15 - Trendidel põhinevad otsused. Riigi Tugiteenuste Keskuse juht Tarmo Leppoja

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) ülesanne on pakkuda riigiasutustele finants- ja personaliarvestuse teenuseid. Tuleviku visioon selles valdkonnas on aga teada – uued tehnoloogiad võtavad juba lähima aastakümne jooksul üle raamatupidaja ja personaliarvestaja ametid. RTK juht Tarmo Leppoja räägib kogemusest, kuidas tema juhitavas organisatsioonis tuleviku visioone teades planeeritakse tegevusi tänapäeval.

Leppoja ettekande teine sõnum puudutab koostööd kliendiga. RTK ei piirdu teenuse arendamisel vaid teenuse endaga, vaid koos kliendiga mõeldakse läbi ka teenusele eelnevad ja järgnevad tegevused. Sarnaselt tuleks arendada ka tarneahelaid, kus koos kliendiga vaadatakse ka teenusele eelnevaid ja järgnevaid tegevusi.