15:45 - 16:15 - Lisaks tootmisele ka arendus – Ericssoni Tallinna tehase uus suund. Ericsson Tallinna tehase juht Lars Ottoson

Ericssoni Tallinna tehas annab Eesti ekspordist kümnendiku. Kuid see tehas mitte ainult ei tooda, komplekteeri ja tarni siit seadmeid. Toimunud on oluline muudatus – on asutud tegelema ka arendustööga. Siin luuakse ja arendatakse uusi tooteid kogu kontserni jaoks. Tallinnas ei asu enam mitte ainult tootmine, vaid üha enam toimub projekteerimine ja konstrueerimine, üha enam käib siin nii riist- kui ka tarkvaraarendus. Teisisõnu, Rootsi ja Kanada disainilaborites valminud ideid on asutud siin katsetama ja kasutusvalmiks muutma. Välja töötatakse ka kogu tootmis- ja tarneahel. Oktoobris Tallinna tehase juhiks asunud Lars Ottoson räägib, millega tegeleb täna Ericssoni Tallinna tehas.