12:45 - 13:45 - Kuidas arendada pideva täiustamise põhimõtteid? XONITEK kontserni juhatuse esimees Joseph Paris

Toyota tootmissüsteemi ja timmitud juhtimise teooria töötati välja aastatel 1945-1990, ehk 25-70 aastat tagasi. Six Sigma on umbes 30-40 aastat vana teooria. Ja ehkki need teooriad olid oma ajas revolutsioonilised, siis viimase 20 aasta kogemuse põhjal võib öelda, et nad ei sobi enam kasutamiseks 21. sajandi organisatsioonis. Hädasti on vaja muuta ka toodete ja teenuste pideva täiustamise põhimõtteid, et need jääksid tulemuslikuks ja asjakohaseks. Joseph Paris räägib, kuidas ajakohastada timmitud juhtimise teooriaid, et tõhustamise programmid pidevalt ei ebaõnnestuks, vaid suudaksid ka tänapäeval saavatuda oma potentsiaali.