Robert Mellin

Robert Mellin
Ericssoni logistika- ja uued tööstusharud

Robert on Ericssoni logistika- ja uute tööstusharude üksuse kliendisuhete juht. Tal on BI Norwegian Business School’i ärikorralduse magistrikraad ja 12-aastane töökogemus, millest viimased 7 aastat Ericssoni eri üksustes üle kogu maailma, sealhulgas Ladina-Ameerikas, Ameerika Ühendriikides, Saksamaal ja Rootsis.

2017. aprillist on Robert Ericssoni asjade interneti, transpordi ja logistika üksuste kliendisuhete juht, osaledes E2E ehk end-to end võrgustiku logistikaprogrammi väljatöötamises, mis hõlmab kõiki transpordiliike ja ladustamist, sisseostu ja tootmist. Tal on ulatuslik kogemus multikultuurse meeskonna juhtimisel ning rahvusvaheliste ja siseriiklike E2E tarneahelate planeerimises, ülesehitamises ja opereerimises. Enne seda oli ta Ericssoni tööstus- ja ühiskonnaüksuse strateegia arendusjuht, keskendudes kõrgtehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisele telekommunikatsiooniettevõtetele, Ericssoni logistika väärtusahela strateegia ja süsteemilahenduste, nt asjade internet, pilvetehnoloogia, protsessijuhtimine, andmete turvalisus, digitaalne logistika, tarnejälgimissüsteemide väljatöötamine. 2010. aasta märtsis alustas tööd Ericsson jaotuslogistika juhina, vastutades Ericssoni globaalsete lao- ja jaotusprogrammide eest, juhtides umbes 85 inimesest koosnevat meeskonda, mis haldas ligikaudu 400 miljoni eurost eelarvet.

Enne Ericssoniga liitumist 2010. aasta märtsis oli Robert kaks aastat Nokia Siemens Networks’i globaalse hankedivisjoni logistikahangete üksuse juht. Üksuses töötas kokku 25 inimest, kes tegutsesid eri riikides üle maailma. Tema põhiülesanneteks üksuses oli hankestrateegiate väljatöötamine ja elluviimine, kokkuhoiueesmärkide saavutamine, koostöö hankeüksuste ja valdkonnaüleste sidusrühmadega, valdkonnajuhtide globaalsete juhtimisoskuste ja pädevuste arendamine, valdkondade, alamvaldkondade, toodete ja teenuste haldamine, äritulemuste mõõdikute määratlemine, eesmärkide püstitamine ja täitmise jälgimine, osalemine asjaomaste juhtkomiteede töös, jne.