09:30 - 10:10 - Eesti aastal 2030: kuidas realiseerida visioone? Riigikantselei strateegiabüroo digi-innovatsiooni nõunik Marten Kaevats

Eelmisel aastal lubati Eestis liiklusseaduse muudatustega teedele isejuhtivad sõidukid. Kuid see oli alles algus Eesti visioonis olla testplatvorm tehnoloogiliste uuenduste katsetamiseks nii ühiskonnas kui ka ärimudelites. Riigikantselei digi-innovatsiooni ja peaministri IT nõunik Marten Kaevats tegeleb Eesti tehnoloogilise visiooni arendamisega. Ta on oma ettekannetes öelnud, et Eesti tahab olla esimene riik maailmas, kus ei ole kasutusel ühtegi (paber)dokumenti. Kuid tehnoloogiliste arengute sulandumine meie igapäevaellu nõuab siiski reguleerimist. PROLOGi Ärikonverentsil vaatabki ta, mida on visioonide realiseerimiseks vaja reguleerida. Ta tõstatab küsimused, mis hakkavad puudutama igat ettevõtet, kes on valmis tehnoloogia arenguga kaasa minema – kui robotid võtavad üle üha enam inimeste töökohti, siis kes hakkab tasuma makse, ehk milline võiks olla tuleviku maksufilosoofia, milliseks kujuneb õigusruum, ehk kas ka robotid (eestipäraselt Kratid) hakkavad vastutama või vastutab ikka keegi omanik, kokkuvõtvalt: milliseks võib hakata kujunema ettevalmistatav „Krattide seadus“. Loomulikult ei saa Marten Kaevats oma ettekandes mööda ka ühest oma lemmikteemast – isejuhtivatest sõidukitest ja nende tulevikust Eestis.