Kuidas luua eesmärke täitev organisatsioon

Toyota tootmissüsteemi ja timmitud juhtimise teooria töötati välja aastatel 1945-1990, ehk 25-70 aastat tagasi.  Six Sigma on umbes 30-40 aastat vana teooria.  Ja ehkki need teooriad olid oma ajas revolutsioonilised, siis viimase 20 aasta kogemuse põhjal võib öelda, et nad ei sobi enam kasutamiseks 21. sajandi organisatsioonis. Hädasti on vaja muuta ka toodete ja teenuste pideva täiustamise põhimõtteid, et need jääksid tulemuslikuks ja asjakohaseks. Isegi Toyota tootmissüsteemi ja Lean Six Sigma osas peab rakendama Kaizenit, mis keskendub tööstus-, ehitus- ja ärijuhtimise pidevale, lõpmatule täiustamisele. Kuidas muutustega kaasas käia, kuuleme Joseph F. Parise poolt läbiviidavas töötoas.

 

 

  JOSEPH PARISE TÖÖTUBA

 

Aeg: 15. veebruar 2017, Tallinn
Koolitaja: Joseph F. Paris. Töötuba toimub Inglise keeles.
Workshop: Introduction in English
Soovitavad:
Royal Dutch Shell, Lockheed Martin, John Deere, Johnson Controls, International Paper, Tata/Jaguar, US Postal Service ja paljud teised.

 

OSALUSTASU

 PROLOGi liikmele osalemine 199€ + km
 2 ja enamat osalejat ettevõttest, hind osaleja kohta 249€ + km 

1 osaleja ettevõttest 279€ + km

Registreeru

 

SIHTGRUPP

Tööstuse, logistika ja kaubandus ettevõtete tippjuhid – omanikud, juhatuse liikmed, tegevjuhid. Tippjuhtkonnaga koos on töötuppa eriti oodatud ettevõtte tarneahela-, ostu-, hanke-, logistika- ja kvaliteedi otsustajad.

 

PROGRAMM

08.30 Registreerumine ja hommikukohvi
09.00 Töötoa 1. osa (Moodul 1 ja 2)
12:00 Lõuna
13:00 Töötoa 2. osa (Moodul 3 ja 4)
16:00 Päeva lõpp

Eesti keelne programm lisatud moodulite kaupa alla poole.

1. Moodul. Rumaluse õppetunnid

Pideva täiustamise programme tabavad järjepidevalt ebaõnnestumised. Altminekud järgnevad tempoga, mis varjutab vähesed õnnestumised. Ebaõnnestumisi on nii palju, et see hakkab mõjutama kogu pideva täiustamise filosoofia usaldusväärsust. Samas on rakendatavad metoodikad (Lean, Six-Sigma, TOC, TQM, jne) ja nendega seotud vahendid (5-S, VSM, Kaizen, statistiline analüüs, jne) järgi proovitud ja ennast tõestanud.

Töötoa I moodulis analüüsitakse pideva täiustamise programmi rakendamist nende eest vastutavate ja selles osalevate inimeste vaatenurgast. Arutatakse Dunning-Kruger efekti psühholoogiat ja tõmmatakse paralleele Hegeli dialektikaga ning sellega, kuidas selle mõistmine aitab vähendada esimese (vältimatu) ebaõnnestumise negatiivset mõju. Kuidas saadud kogemuste põhjal ehitada üles edukas programm? 

Vastused küsimustele:

•  Miks timmitud (ehk Lean) ja tõhustamisprogrammid ei suuda saavutada oma potentsiaali?
•  Mis on ebaõnnestumise ja edu psühholoogiline tähendus?
•  Kuidas muutuda altpoolt üles suunaga juhiks?

2. Moodul. Partisanimudel: mässumeelsuse muutmine liikumiseks

Igaüks meist kuulub mingisse ühendusse või võrgustikku. Võrgustiku üksikliikmetel on ühised kohustused ja lojaalsus eesmärkidele. See tähendab, et nad käituvad ettearvatavalt, sest kui üksikisik oma seisukohta ühepoolselt muudab, ei anna see võrgustikule mingit kasu. Seda teooriat nimetatakse selle autori John Forbes Nashi järgi Nashi tasakaalupunktiks. Nashi tasakaalupunkt ütleb, et võrgustiku iga liige peaks teadma teiste liikmete loomulikke eesmärke ja ükski liige ei saa mingit eelist sellest, kui muudab omaenda ennustatatavat käitumist. Kui kõik võrgustiku liikmed jagavad ühiseid veendumusi ja oma käitumise muutmine ei anna ühelegi liikmele eelist, siis olemasolev olukord kinnistub. See tähendab, et ühenduses olevat tasakaalu ei saa rikkuda ühenduse seest, vaid selleks on pigem väljastpoolt tulev kahjustaja. Selliseks kahjustajaks võivad olla ettevõtte ühinemine, muutus tippjuhtkonnas, üllatuskonkurent, põhikliendi kaotus ja ülemaailmne majanduskriis. Kui selline kahjustaja on tekkinud, võib see tekitada organisatsioonis välkkiireid ja väga põhjalikke muutusi.

Kuidas kutsuda esile põhjalikke muutusi just siis, kui seda ise soovite? Ehk kuidas luua sisemine kahjustaja ja kasutada seda kontrollitult?

Selles moodulis rakendatakse mänguteooriat ja Nashi tasakaalupunkti ning vaadeldakse, millistel tingimustel toimuvad muutused ja millal neid ei toimu. Moodulis saab selgeks, kuidas luua tõhus kahjustaja ja kasutada seda pidevalt ning kontrollitult.

Vastused küsimustele:

• Miks tekitavad muutused alati vastuseisu?
• Kuidas saab luua usutav oht või kahjustaja ja see käiku lasta?
• Kuidas juhtida kahjustaja käitumist?
• Mis võib minna valesti ja kuidas seda vältida?

3. Moodul. Tulemusliku organisatsiooni valmisoleku mudel

 

Kes me oleme?  Mis on meie väärtused?  Kes on meie kliendid?  Kuidas me saame neid parimal viisil teenindada?  Mis juhtub homme?  Mis on võimalused ja ohud?  Kus me hetkel asume?  Kuidas liikuda vajalikus suunas?  Mida me vajame?  Kui kaua see aega võtab?  Kust alustada?  Kuidas tagada kõigi toetus visioonile?  Kas ollakse valmis muutusteks?

Organisatsiooni tulemuslikkuse poole liikumisel peame ka mõistma tegevuse konteksti. Me peame õppima jälgima olukorra parameetreid. Me peame suunama endid ja meie käsutuses olevad ressursid eesmärgi saavutamiseks. Me peame olema valmis olukorda hindama ning kiiresti ja otsustavalt otsustama edasise tegevussuuna üle.  Me peame tegutsema.

Samal ajal peame looma ka tarkust, mis on ellurakendatud teadmiste summa.

Vastused küsimustele:

•  Mida on vaja, et isoleerituse asemel oleks organisatsioon ühtne üksus?
•  Kuidas määrata eesmärgid (seisund tulevikus) ja neist teavitada?
•  Mudelid, millega saab luua  eesmärkide saavutamiseks vajalikku valmisolekut.
•  Kuidas saavutada valmisolek, mis võimaldab tõhusalt analüüsida võimalusi ja võimalikke ohte?

4. Moodul. Organisatsiooni valmisolek ja kõrgtulemuslik organisatsioon

 

Kas meil on üldse piisavalt objektiivseid andmeid otsustamaks, kas tehtav otsus tagab soovitud tulemuse? Kui jah, siis kui palju andmeid meil on? Kui ei, siis kuidas saame otsuse teha? Kui andmed on objektiivsed, siis kas ka kõik otsused on objektiivsed? Kui ei, siis kus läheb piir objektiivse ja subjektiivse vahel? Ja kui mõned otsused on subjektiivsed, siis millisel hetkel ja mis tingimustel me peame tegema hüppe tundmatusse?

Selles töötoa moodulis analüüsitakse otsuste tegemise protsessi tsüklit alates algatamisest kuni elluviimiseni. Õpitakse kasutama mõisteid OODA-Loop, PDCA ja DMAIC. Ja mis kõige tähtsam – tehakse simulatsioon, kuidas muutuda kõrgtulemuslikuks organisatsiooniks, kiirendades otsustusprotsessi tsüklit, saavutades ja säilitades konkurentsieeliseid, tundes varakult võimalusi ja ohte varem ning rakendades sihipäraselt tõhusaid meetmeid.

Vastused küsimustele:

•  Kuidas avastada võimalusi ja ohte varakult?
•  Kuidas hinnata olukordi vastavalt kontekstile ja teha kiiresti strateegilisi otsuseid?
•  Kuidas mõista, et otsuse tegemiseks on piisavalt informatsiooni (kontekstis olevaid andmeid)?
•  Mida teha, kui midagi valesti läheb?

 

 

 

OSALUSTASU
 PROLOGi liikmele osalemine 199€ + km
 2 ja enamat osalejat ettevõttest, hind osaleja kohta 249€ + km
1 osaleja ettevõttest 279€ + km

Registreeru